Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Innováció és fejlesztés a középpontban
2012.07.17. | Comments: 0     
Poll
Other news

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Dolgozók, Hallgatók! A 2011/12-es tanév végén ismét elmondhatjuk, hogy az Egyetem életében meghatározó hónapokat tudhatunk magunk mögött egy továbbra is tartó tervezési folyamat közepette.
A közelmúltban zajlott intézményakkreditációs vizsgálatot követően máris további, az intézmény egészét érintő feladat előtt álltunk, hiszen az új nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a versenyképes oktatás és képzés megteremtésének feladataihoz kapcsolódóan 2012. június 30-i határidővel írta elő a felsőoktatási intézménynek számára új, négyéves intézményfejlesztési terv (IFT) elkészítését. egyetemünk szenátusa június 28-ai ülésén fogadta el a PTE 2013-2016 közötti időszakra vonatkozó terveit. Itt szeretném megköszönni mindenkinek tevékeny és konstruktív közreműködését az előkészítő munkában!

Ezzel egy időben készítette elő az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányairól szóló tervezetet (NFFPI), mely a Kormányzat elképzelései szerint a felsőoktatási intézmények által megalkotott fejlesztési tervekkel együttesen építheti fel ez év őszére a középtávú felsőoktatási stratégiát. Ezek az elképzelések előreláthatólag a felsőoktatás jelentős átalakulását, átalakítását vonják maguk után, melyekre Egyetemünk is megkezdte a felkészülést.

Az IFT-ben megfogalmazott kiemelt célunk, hogy a kiválósági kritériumok alapján elnyerjük a kutatóegyetemi címet, majd sikerrel pályázhassunk a kiemelt felsőoktatási intézmény címért. Amennyiben a most elfogadott fejlesztési elképzeléseket a Kormányzat megfelelőnek találja, elnyerhetjük ezt a minősítést.
Törekvésünket nagyban segíti a Science Building megvalósítását célzó projekt sikeres zárása. A június 27-i ünnepségen birtokba vehettük a régió Szentágothai János nevét viselő tudományos fellegvárát, amely nemzetközi szinten is kimagasló jelentőségű kutató objektum.
Fotó: Aknai Péter

A stratégia alkotás során ugyancsak kiemelt figyelmet kapott az egészségügy kérdése. Az ellátórendszer jelentős átalakítása, az Egészségügyi Nagytérségi Hálózat és a nagytérségi központok létrehozása a Semmelweis Terv keretében komoly változásokat eredményezhetnek intézményünk életében. A PTE tovább folytatja azt a munkát, mely a klinikum helyzetének stabilizációját tűzte ki célul, egyúttal igyekszik fejlesztéseket végrehajtani. A 400 Ágyas Klinikai Tömb egésze meg fog újulni, és remélem, hogy a közbeszerzés jogi problémái elhárulása után mihamarabb elindulhat a beruházás.

Összességében úgy gondolom, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt kialakult bizonytalansági tényezők az olyan nagy és erős intézményeket, mint a PTE, kevésbé rendítik meg. Jóval nagyobb az esélyünk arra, hogy ezt az időszakot előretekintően átvészeljük, és az átalakított felsőoktatásban stabilabb helyen álljunk. Tudnunk kell élni ezzel a lehetőséggel.
Fotó: Csortos Szabolcs

A terveket követően szeretnénk a közelmúlt fontosabb témáiról, eseményeiről is szólni.


Oktatási és hallgatói hírek
Felvételi jelentkezési adatok

Négy év folyamatos növekedés után idén országosan jelentős mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma: a 2011. évi 140 ezer jelentkezőhöz képest idén alig 110 ezer jelentkezést regisztrált az Oktatási Hivatal. A jelentkezések csökkenése minden viszonylatban jelentős, a 22%-os jelentkezői létszámcsökkenés összetevőit vizsgálva megállapítható, hogy az alap- és osztatlan képzésekre 20%-kal, a mesterképzésekre 15%-kal kevesebben jelentkeztek, az állami ösztöndíjra pályázók száma pedig 27%-kal csökkent.
A Pécsi Tudományegyetemre idén 14.500 jelentkező több mint 27.000 jelentkezést adott be, 7.048 fő első helyen jelölte meg intézményünket. A jelentkezési számok országosan regisztrált kedvezőtlen változása a PTE-t mérsékelten érintette, mutatóink 2-6%-kal jobbak az országos átlagnál (20%-kal kevesebb az összes jelentkező, 13%-kal kevesebb az alap- és osztatlan képzésre, ugyancsak 13%-kal kevesebb a mesterképzésre jelentkező, és 21%-kal alacsonyabb az állami ösztöndíjas jelentkezők száma), ezzel a PTE megőrizte vezető szerepét, a felsőoktatási intézmények rangsorában továbbra is negyedik.

Intézményünknek annak ellenére sikerült ezt a pozícióját megtartania, hogy régiós viszonylatban a legrosszabb demográfiai adottságokkal rendelkezik, hiszen a fő beiskolázási területünk, a Dél-dunántúli régió (az első helyes jelentkezők mintegy 60%-a a régióból jön), amely mind népességszámban, mind az érettségizők számában, mind a jelentkezők számában országosan az utolsó helyen szerepel.

A jelentkezési hajlandóság csökkenése mellett idén a felvehető állami ösztöndíjas és részösztöndíjas (korábban államilag támogatott) keretszámok csökkenésével is számolnunk kell (a jogi és a gazdasági képzési területek országos keretszámainak rendkívüli mértékű csökkentése, ill. megszüntetése), ezért megkezdtük a lehetséges belső átcsoportosítások feltárását a felvehető állami ösztöndíjas és részösztöndíjas, továbbá önköltséges létszámok maximalizálása érdekében.

Általános nyelvvizsga-követelmények a Pécsi Tudományegyetemen
A szeptemberben hatályba lépő új felsőoktatási törvény bevezet majd egy új lehetőséget, mely szerint az intézményeknek lehetősége lesz a három évnél régebben záróvizsgát tett, de az oklevél vagy diploma kiadásához szükséges idegennyelvi vizsgával nem rendelkező hallgatók számára saját belső nyelvi vizsga szervezésére, kiváltva ezzel a jelenleg megkövetelt államilag elismert nyelvvizsgát.

A felsőoktatási intézmények, így a PTE célja is a diplomák értékének megőrzése. E lehetőség törvény általi biztosítása számos kérdést vet fel az oklevelek értéke, egyenértékűsége és az esélyegyenlőség terén, ezért intézményünk szenátusa állást foglalt a kérdésben. Döntése értelmében az osztatlan és mesterképzések mellett a főiskolai és alapképzési szakok esetében is az államilag elismert nyelvvizsga lesz a diploma kiadásának feltétele a jövőben.
Természetesen továbbra is törekszünk arra, hogy a hallgatók a törvény adta lehetőségek mentén a lehető legtöbb segítséget megkapják a nyelvi követelmények teljesítéséhez.

Erasmus
A PTE Erasmus programja továbbra is népszerű: a 2011/2012-es tanévben 252 tanulmányi hallgatói, 63 szakmai gyakorlatos hallgató, 90 oktató és 21 dolgozó vett részt az Oktatási Igazgatóság által vezetett Erasmus mobilitási programban. A PTE-re bejövő hallgatók száma a 10 karon 224 fő volt. A program elismertségét bizonyítja, hogy a 2012/2013-as tanévre a PTE a harmadik legnagyobb támogatási összeget nyerte el országos szinten. Cél az Erasmus mobilitási program további fejlesztése: a 2012/2013-es tanévben 320 tanulmányi hallgató, 65 szakmai gyakorlatos hallgató, 100 oktató és 40 dolgozó kiutaztatását tervezzük!

PTE Karrier Börze

A PTE április 25-én immár nyolcadik alkalommal rendezte meg összegyetemi Karrierbörzéjét, mely a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészülést szolgálja. A karriernapon valamennyi karról vettek részt hallgatók. Az állásbörze 39 kiállítója között országos és regionális szinten működő cégek, külföldi ösztöndíj-lehetőségeket, szakmai gyakorlati programot kínáló szervezetek, munkaerő-közvetítő, személyzeti tanácsadó cégek és intézmények képviselőivel találkozhattak a rendezvényre látogatók.
Fotó: Csortos Szabolcs

Egyetemi kollégiumok, vendégszobák

Május 1-jétől az egyetem kollégiumi vendégszobák foglalásával kapcsolatos szolgáltatások, a www.pecs-hostel.hu web-oldalon keresztül érhetőek el. Az új web oldalon bővebb információk találhatóak az egyetemi szálláshelyekről. Az érdeklődők könnyen, gyorsan foglalhatják le szállásukat, a 24 órás recepciós szolgálat rövid idő alatt visszaigazolja a foglalást.
További hírek, események

 
Megállapodást kötött április 12-én a PTE és a Pannon Filharmonikusok, melynek értelmében tovább erősítik kapcsolatukat, színvonalas kulturális szórakozási lehetőséget biztosítva ezzel az egyetemi polgárok számára. A zenekar mostantól hangversenyeinek jegyárából 40% kedvezményt biztosít a hallgatók, 10%-ot pedig a PTE oktatói és a PTE Alumni tagkártyával rendelkezők számára. A Pannon Filharmonikusok emellett gyakornokokat fogad az Egyetemről, valamint szakdolgozatok szakmai koordinálásában is szerepet vállal.

Török delegáció érkezett Pécsre április 27-én, hogy megújítsa a még 2003-ban kötött együttműködési megállapodást a PTE és a Dumlupinar Egyetem között a tudományos együttműködések és az Erasmus kapcsolatok erősítése érdekében. A törökországi Kütahya régóta testvérvárosi kapcsolatban áll Pécs városával, és a megyének is hasonló együttműködési szerződése van az ottani tartománnyal.

Második alkalommal rendezték meg a Tehetségnapot a Pécsi Tudományegyetemen május 7-én. A program fókuszában olyan tehetségsegítő közösségek, kiválóságok állnak, akik hidakat építenek a nevelés és oktatás színterei között. Az eseményen bemutatták Kriszbacher Ildikóról, az egyetem neves professzoráról elnevezett tehetséggondozó programot, valamint SZINAPSZIS Hallgató Mentor program elnevezéssel egy új tehetségsegítő projekt ünnepélyes aláírására is sor került.
Fotó: Csortos Szabolcs

„A szó hitelét a hang adja meg." Baráti Kristóf ezt a Richard Wagner idézetet választotta május 31-én, a Kodály Központban megrendezett diplomahangversenyének mottójául. A Művészeti Kar hegedűművésze varázslatos koncerttel tette feledhetetlenné az egyetemi közönség számára ezt az estét, hűen a Wagner által megfogalmazott gondolatokhoz.

Egyetemünk Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülését június 2-án rendezte meg a dr. Romhányi György Aulában. Az ünnepségen a PTE és jogelőd intézményeiben 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett hallgatók arany, gyémánt, vas és rubin okleveleket vehettek át, valamint minisztériumi és egyetemi kitüntetések, elismerések átadására is sor került.
Fotó: Csortos Szabolcs

A PTE vendége volt június 6-án Habsburg György, aki a társadalmi felelősségvállalásról tartott előadást a Nemzetközi Szabadegyetemen. Pécsi látogatása során a Magyar Vöröskereszt elnökeként egyúttal szerződést írt alá, megerősítve a 2006-ban létrejött megállapodást a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Vöröskereszt között.
Fotó: Csortos Szabolcs

Ugyancsak júniusi elején érkezett a hír, hogy a VI. Országos Felsőoktatási Véradóversenyen a PTE a tavalyi sikerek után idén is dobogós helyezést ért el, ezúttal a 38 nevezett felsőoktatási intézmény közül a második helyet szerezte meg. Ezúton is gratulálok mindenkinek, aki a siker tevékeny részese volt!

Egyetemünk június 14-én tartotta meg Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Halasy-Nagy József aulában. A PTE Szenátusa professzor emeritus címet adományozott Dr. Hübner Mátyás egyetemi tanárnak az urbanisztika területén végzett kimagasló mérnöki, tudományos és iskolateremtő munkája elismeréseként, valamint Dr. Sulyok Endre egyetemi tanárnak az Egészségtudományi Karon végzett kiemelkedően magas színvonalú és meghatározó jelentőségű tudományos, oktatói, vezetői tevékenysége elismeréseként. Az eseményen címzetes egyetemi tanári, docensi, címek átadására is sor került, majd a habilitáltak, végül a doktori fokozatot szerzők vehették át okleveleiket.

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékáni tisztét július 1. napjától Dr. Nemeskéri Zsolt habilitált egyetemi docens tölti be, akinek megbízatása négy évre szól. Az új dékán a mandátuma lejártával Dr. Koltai Dénes egyetemi tanártól veszi át a stafétabotot.

A Bölcsészettudományi Kar is dékánt választott. Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár sikeres pályázatával újabb négy évre kapott bizalmat. Dékáni megbízatása a Kar élén 2016. június 30-ig szól.

Kutatás és innováció a középpontban

Elkészült a Science Building!
Ahogy hírlevelem elején említettem, június 27-én ünnepélyes keretek között birtokba vehettük a Science Buildinget. A Pécsi Tudományegyetem az Új Széchenyi Terv keretében mintegy hat és félmilliárd forintos támogatást nyert el a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0002, „Science, Please! PTE Science Building létrehozása, Egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés” című pályázatával. Elmondható, hogy a kutatás-fejlesztés ezzel a beruházással új szintre lépett Pécsett. A kutatók munkáját világszínvonalú műszerek és berendezések segítik majd, melyek leszállítására mintegy két milliárd forint összértékben kötött szerződéseket a PTE.

A Science Building projekt egyik kiemelt célja az alapkutatási potenciál fejlesztése a természet-, műszaki és egészségtudományok számos területén, amely lehetővé teszi az egyetem nagy nemzetközi pályázatokon való részvételét is. A kialakított központ három területen koncentrálja a kutatási irányokat és a kapcsolódó oktatást, hiszen a Biotudományok, a Környezettudományok, valamint az Információtechnológia területein is folynak majd vizsgálatok.
Előző hírlevelemben már bejelenthettem az örömteli hírt is, mi szerint a Science Buildinget a világhírű agykutatóról, Szentágothai Jánosról nevezzük el. A névadó ünnepségre október 29-én kerül sor.

SPF Állatház projekt és kapcsolódó laboratóriumi fejlesztés
Szem előtt tartva a PTE élettudományi kutatásainak érdekeit, a Szenátus határozatban támogatta a SPF/transzgenikus állatház, valamint a kapcsolódó hallgatói/kutatói laboratóriumok, oktatási helyiségek kialakítását. A beruházás teljes egészében pályázati forrásból valósul meg. A kísérleti állatokat használó orvos-biológiai kutatások Pécsett az 1970-es években kaptak jelentős támogatást, ekkor került kialakításra egy állatház, amely azóta technikai színvonalában elavult, műszakilag amortizálódott. 2013-tól a nemzetközi élettudományi szaklapok olyan közlemények publikálását fogadják csak el, amelyekben hivatalosan bizonyított, hogy a kísérleti állatok a nemzetközi szabványoknak megfelelő környezetből származnak, ezért a beruházás megvalósítása a kutatók számára nagy jelentőségű.
Fotó: Csortos Szabolcs

Nyertes kutatócsoportok a PTE-n

Május végén nyilvánossá vált az MTA által támogatott, egyetemeken működő kutatócsoportok listája. 2012. július 1-jétől 21 új kutatócsoport összesen tíz egyetemen kezdi meg működését együttvéve 600 millió forint költségvetéssel: nyolc a matematikai és természettudományok, nyolc az élettudományok, öt a humán- és társadalomtudományok területén. Egyetemünk igen jól szerepelt, 3 kutatócsoportunk nyert, ennél eggyel többet (4) csak az ELTE és a Semmelweis Egyetem nyert.
Az egyetemünkről 5 évre támogatást nyert kutatócsoportok és vezetőik az alábbiak:

Matematikai és természettudományok
„Extrém térerősségű terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása
Vezető: Dr. Hebling János, a Természettudományi Kar Fizikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára
„Új, nagy szelektivitású kémiai szintézisek megvalósítása a fémorganikus kémia eszköztárának felhasználásával”
Vezető: Dr. Kollár László, a Természettudományi Kar Kémiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára

Humán- és társadalomtudományok
„Innovációs együttműködések, vállalkozás és gazdasági növekedés Magyarországon”
Vezető: Dr. Varga Attila, a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára

Újabb feltalálók születtek a PTE-n!
Másodszor került meghirdetésre a „Feltaláló születik!” hallgatói innovatív ötletpályázat Egyetemünkön, melyre idén is számos ötletes pályamunka érkezett. Az ünnepélyes díjkiosztóra a PTE Innovációs Nap 2012 keretében került sor május 22-én. A zsűri a legjobb pályamunkának ítélte a PMMIK ORCA Shell Eco-Marathon Team csapatmunkáját, az ORCA 2 jeligéjű, üzemanyagcellás, nagyhatásfokú egyszemélyes járművet. A csapat fantasztikusan szerepelt májusban a Shell Eco Marathonon Rotterdamban is, ahol a verseny célja a lehető legnagyobb távolság megtétele egységnyi energiával. A hidrogén hajtású jármű 86 km-t tett meg 1 kwh energiával, ezzel magyar csúcstartó lett hidrogén hajtású jármű kategóriában.

„Középpontban az EMBER”

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség „Középpontban az EMBER” címmel meghirdetett innovációs ötletpályázatán egyetemünk több munkatársa is elismerésben részesült. A zsűri a fődíjat Dr. Jandó Gábornak, az ÁOK Élettani Intézetének egyetemi docensének ítélte az „Amblyopia felismerése korai gyermek- és csecsemőkorban" című pályamunkájáért.

Átütő magyar siker a rákgyógyításban
Először sikerült áttétes rákot genetikai módszerrel alátámasztott terápiával teljesen meggyógyítani egy magyarországi orvos csoportnak. A csoport tagja Horváth Örs Péter egyetemi tanár, a PTE Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának intézetvezetője is. Magyarországon évente mintegy kilencezren betegednek meg rákban, a páciensek fele gyógyíthatatlan. A szakértők szerint a molekuláris diagnosztikával felére lehetne csökkenteni a hatástalan kezelések számát.

További kitüntetések, kiemelkedő eredmények

A Magyar Rákellenes Liga 4. alkalommal írta ki „Az év onkológusa – az én orvosom” című pályázatot, ahol rákbetegek, illetve hozzátartozóik jelölhetik orvosukat. Az idei évben a legtöbb jelölést a Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának osztályvezetője, Dr. Ottóffy Gábor kapta, aki a címmel együtt a Dr. Dollinger Gyula Emlékérmet is átvehette ez év áprilisában.

Ugyancsak áprilisban osztották ki az Artisjus, azaz a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda díjait. Az év könnyűzenei szövegírójának választották a 30Y zenekar frontemberét, dalszerzőjét, Dr. Beck Zoltán, a BTK egyetemi adjunktusát.

Az Osztrák Nagykövetségen április 20-án megrendezett ünnepségen a német nyelvű irodalom területén végzett munkássága elismeréseképpen a „Tudományért és Művészetért Osztrák Érdemkereszt I. osztálya” kitüntetésben részesült Dr. Szendi Zoltán, a BTK Germanisztikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége Akadémiai Díjat adományozott Dr. Vörös József egyetemi tanárnak, a KTK Gazdaságmódszertani Intézet intézetigazgatójának kimagasló közgazdaságtudományi munkássága elismeréseképpen. A közgyűlés keretében rendezett Külső Tagok Fórumán pedig Arany János-érmet vehetett át Dr. Vermes István igazgató-főorvos, az MTA külső tagja, a hollandiai Twente University és a PTE ETK Diagnosztikai Intézetének egyetemi tanára a magyar tudományosság külhoni előmozdítása és a hazai tudományos utánpótlás támogatása érdekében végzett fontos tevékenysége elismeréseképpen.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtóegyesület (MESE) idén tizenegyedik alkalommal díjazta a hallgatói újságírókat. Hallgatóink, az UNIVPécs munkatársai hagyományosan jól szerepelnek. Az Év hallgatói újságírója címet Marton Attila, a BTK hallgatója vehette át az UnivPécs-ben megjelent írásáért. A Tudósítás kategória első helyezését érte el Kónya Mónika, a BTK hallgatója „A tudomány is lehet cool” című interjújával. A Művészet és tudomány kategóriában pedig (csakúgy, mint tavaly!) Márk Mirko, az ÁOK hallgatója bizonyult a legjobbnak.

A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola csapata nyerte a Sopianae Ifjúsági Egyesület és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. által rendezett, „Pécs a Kultúra Városa” városismereti vetélkedő döntőjét május 17-én. A Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata a harmadik helyen végzett.
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztere kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Erostyák Jánosnak, a TTK egyetemi docensének, Dr. Rőth Erzsébetnek, az ÁOK emeritus professzorának és Dr. Meleg Csillának, az ÁJK egyetemi tanárának.

A PTE felterjesztése és a szakmai kuratórium döntése alapján dr. Réthelyi Miklós, Magyarország korábbi Nemzeti Erőforrás Minisztere több mint negyedévszázados kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseképpen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Bodor Lilinek, az 1. Számú Gyakorló Általános Iskola óraadó tanárának, Dr. Komlósi Ákosnénak, az 1. Számú Gyakorló Általános Iskola tanárnőjének és Dr. V. Molnár Lászlónak, a BTK nyugalmazott egyetemi docensének.

Bencze Csaba, a Művészeti Kar harsonaművész hallgatója a Párizsban megrendezett nemzetközi harsonaversenyen az európai versenyzők közül első lett!
Sport

Május 4-5-én a PTE sportlétesítményeiben rendezték a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség szabadidősport versenyrendszerébe tartozó Universitas Bajnokság Országos Döntőjét. A PTE csapatai két dobogós helyezést értek el: női kosárlabdázók bajnokok lettek, a vegyes röplabda csapat a második helyen végzett.
Fontos megemlíteni ezen felül, hogy a 2014-es Birkózó Világbajnokságra való felkészülés jegyében a PTE OIG Testnevelés- és Sportközpont rendezhette idén a Birkózó MEFOB-ot.

Irány London!
Hírlevelem végén örömmel és büszkeséggel számolhatok be arról, hogy négy olimpikon és egy paralimpikon is PTE-s hallgató, aki kivívta a lehetőséget, hogy részt vegyen Londonban a Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékokon.
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít azokra az élsportolókra, akik a felsőfokú tanulmányaik mellett vállalják a sport legmagasabb szintű művelését. A nemzetközi szintű versenyzés, az emberi teljesítőképesség határát igénylő eredmények elérése teljes embert kíván. Számos magyar sportoló példája is bizonyítja, hogy céltudatos tanulással a sportolás mellett is meg lehet alapozni a jövőt. Örvendetes, hogy a Pécsi Tudományegyetemen is vannak olyan hallgatók, akik példát mutatnak társaiknak:
Sors Tamás úszó paralimpikon, a TTK hallgatója
Egyesülete: ANK Úszóklub
Legjobb eredményei:
Pekingi paralimpia 2008 100 m férfi pillangó S9 aranyérem
Pekingi paralimpia 2008 100 m férfi gyorsúszás S9 bronzérem
Pekingi paralimpia 2008 400 m férfi gyorsúszás S9 bronzérem
Londoni paralimpiai szereplés: 6 úszószámban versenyez
Biczó Bence úszó olimpikon, a BTK hallgatója
Egyesülete: Pécs Városi Sportiskolai Egyesület
Legjobb eredményei:
Debreceni Európa Bajnokság 2012 férfi 200m pillangó ezüstérem
Szingapúri Ifjúsági olimpiai Játékok 2010 férfi 200m pillangóúszás
Londoni olimpiai szereplés: 200 m férfi pillangóúszásban szerzett kvótát
Financsek Gábor, úszó olimpikon, a TTK hallgatója
Egyesülete: Pécs Városi Sportiskolai Egyesület
A debreceni Európa-bajnokságon egyéni csúcsot úszott; így a világranglistán harmadik helyen álló 4x100 méteres férfi válogatott vegyes váltó tartalék tagjaként repülhet Londonba.
Csonka Zsófia sportlövő olimpikon, a harmadik olimpiájára készül, a BTK hallgatója
Egyesülete: Komárom Olimpia SE
Legjobb eredményei:
Athéni Olimpia 2004 női légpisztoly lövészet 26.hely, női sportpisztoly lövészet 30. hely
Pekingi Olimpia 2008 női légpisztoly lövészet 29. hely, női sportpisztoly lövészet 32. hely
Londoni olimpiai szereplés: női sportpisztoly lövészetben szerzett kvótát
Csoknyai László cselgáncs olimpikon, a TTK hallgatója
Egyesülete: Paksi Atomerőmű SE
Legjobb eredménye:
Prágai kvalifikációs Világkupa sorozat 2012. bronzérem
világranglista: 22. hely
Londoni olimpiai szereplés: férfi váltósúlyban szerzett kvótát
Kívánjuk, hogy eredményes olimpiai szerepléssel szerezzenek dicsőséget Magyarországnak, az Egyetemnek és önmaguknak!
Fotó: Csortos Szabolcs


Tisztelt Egyetemi Polgárok, Kedves Munkatársak és Hallgatók!
Örömmel számoltam be a sok fantasztikus eredményről, melyekhez szívből gratulálok az Egyetem és a magam nevében is!Kérem, hogy továbbra is tiszteljenek meg észrevételeikkel, javaslataikkal a http://rektoriforum.pte.hu címen! Az Egyetem honlapján az Adminisztráció menüpont alatt elérhető a panaszok bejelentésére szolgáló adatlap, amelynek kitöltésével és a megadott e-mail címre történő elküldésével minden egyetemi polgár hozzájárulhat a működésünkben tapasztalt, az egyetemi polgárok ügyintézését lassító, gátló nehézségek feltáráshoz és a hibák kijavításához!

A nyári hónapokra mindenkinek kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánok!

Pécs, 2012. július 16.

Dr. Bódis József
rektor

Fotók: Aknai Péter, Csortos Szabolcs