Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Húsvéti rektori hírlevél
2012.04.06. | Comments: 1     
Poll
Other news

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Dolgozók, Hallgatók! Köszönöm mindazokat a hozzászólásokat, melyek a 2011-es év összegzése kapcsán születtek. Az eredmények mellett örülök, hogy felszínre kerültek mindazok a mindannyiunkat foglalkoztató problémák, melyeket főként az év kezdetével életbe lépő szabályozások okoznak, és amelyek orvosolásához igyekszik Egyetemünk a lehetőségeihez mérten segítséget nyújtani.
Mint arról értesülhettek, az érdekképviseletekkel történt konzultációt követően Egyetemünk Szenátusa februári ülésén döntött a béren kívüli juttatások szabályainak változásáról. Fájdalmas döntést kellett hoznunk, mérlegre téve Egyetemünk helyzetének hosszú távú stabilitását, a munkahelyek megtartásának lehetőségét. A nehéz gazdasági helyzet és a munkáltatói terhek növekedése ellenére az Egyetem cafeteria rendszer fenntartása mellett voksolt oly módon, hogy annak éves keretösszegét bruttó 20.000 Ft/fő összegben állapította meg, mely juttatást a munkavállalók februárban és márciusban, két részletben Erzsébet utalvány formájában kaptak meg. A cafeteria rendszer megváltozása által a Karoknál és a közoktatási intézményeknél megmaradó források felhasználásáról azok saját hatáskörben dönthetnek, a klinikum és a központi irányítás tekintetében a megtakarítás az ezeket a szervezeteket érintő kockázati alapba kerül.

Felismerve azt, hogy a cafeteria rendszer felfüggesztése számos kollégánknak jelentős bevételkiesést jelent, a szakszervezetekkel egyeztetve kerestünk ennek kompenzálására lehetőséget.

A Szenátus márciusi ülésén tárgyalta meg az egyeztetések alapján a kis keresetű munkavállalók jövedelemkiesésének kompenzálási lehetőségét, és döntött a Szolidaritási Alap életre hívásáról. Ennek forrását az Egyetem részben a meglévő megtakarítások átcsoportosításából, részben a magasabb jövedelmű közalkalmazottak önkéntes felajánlásaiból képezi. Az Alap lehetővé teszi, hogy a Klinikai Központ egészségügyi dolgozói közül a bruttó 216.501 Ft alatt kereső, a közvetlen betegellátásban részt vevő közalkalmazottak áprilistól havonta 5.000 Ft béren kívüli juttatást kapjanak. A Szenátus ajánlást fogalmazott meg a karok felé arról, hogy a náluk maradó cafeteria keretet a dolgozók juttatásaira fordítsák. Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a munkavállalókra az eddigieknél jóval súlyosabb terhek nehezednek, bízunk benne, hogy az Alap valamelyest enyhíteni tud a nehézségeken.


A Szenátus ugyancsak márciusi ülésén elfogadta a Pécsi Tudományegyetem 2011. évi gazdálkodásáról szóló gazdasági beszámolót, amely részletes és átfogó képet ad az Egyetem gazdálkodását meghatározó külső és belső tényezőkről. A források szűkülése, a korábbi évek vállalásaiból fakadó terhek megjelenése és az egészségügyi terület tartósan veszteséges gazdálkodása év közben is korrekciókat tett szükségessé a költségvetésben. Az adósságállomány növekedéséből fakadó tarthatatlan helyzetet az év végén a kormányzat részéről biztosított konszolidációs támogatás oldotta meg. Ezzel a krízishelyzet 2011 decemberében elhárult, azonban Egyetemünk a külső gazdasági környezet negatív hatásai miatt továbbra is nehéz helyzet elé néz. A felsőoktatási rendszer átalakítása 2012-től újabb kihívások elé állít minket, ezért az elkövetkező évek működése és gazdálkodása szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy a változásokhoz hogyan tudunk alkalmazkodni, és azokra milyen válaszokat tudunk adni.

Lényeges és jó hír, hogy elkészült a 2011. január 1-től – 2011. december 31-ig terjedő beszámolási időszakra vonatkozó intézményi éves beszámoló független könyvvizsgálói jelentése, amely egyértelműen megállapította, hogy a Pécsi Tudományegyetem vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az adósság újbóli kialakulásának megakadályozására a Gazdasági Főigazgatóság - a Kincstári Biztos és a Költségvetési Felügyelő támogatásával - kidolgozott egy stabilitást támogató intézkedési tervet, amely kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére, de továbbra is a Klinikai Központ működésének racionalizálást tartja fókuszban.

Az Egyetem gazdálkodását illetően továbbra is kiemelt cél a likviditási pozíció és a gazdálkodás egyenlegének stabil megtartása. Mindezeket szem előtt tartva készült el a Pécsi Tudományegyetem 2012. évi Gazdasági Terve, amelynek legfontosabb alapelvei:

  • A Klinikai Központ 2012-ben az előző évihez képest 1 milliárd forintos költségcsökkentést tervez.
  • Az ÁOK 2012-ben 500 millió forinttal növeli a Klinikai Központ részére történő átfinanszírozás összegét.
  • A központi irányításhoz sorolt egységek költségvetésével kapcsolatban a 2012. évi Gazdasági Terv közel 600 millió forintos csökkentést tartalmaz.
  • A Karok 2012. évre pozitív nulla egyenlegű tervet készítenek.

A 2012. évi Gazdasági Tervet az Egyetem Szenátusa márciusi ülésén elfogadta.

2012. március 19-21. között fogadtuk a MAB Látogató Bizottságát az időszakos intézményakkreditációs vizsgálat helyszíni szemléjére. A látogatás mind a bizottság, mind Egyetemünk részéről pozitív visszhangokkal zárult. A bizottság előzetes szóbeli véleménye rámutatott az erősségekre és a fejlesztési lehetőségekre egyaránt. Összességében megerősítette, hogy az elmúlt években a Pécsi Tudományegyetem jelentős lépéseket tett a minőségi oktatás, kutatás és gyógyítás terén, így várhatóan sikeres lesz az intézmény és a karok akkreditációja. A bizottság részletes, írásbeli véleményét a nyár folyamán kapjuk meg, aminek véleményezése után az ősz folyamán kerül a végleges értékelés a MAB plénuma elé. Az eredményes munkáért köszönet illeti mindazokat, akik a karokon és a központi egységeknél végzett munkájukkal segítették a Pécsi Tudományegyetem sikeres minősítését.

A felvételi jelentkezési időszak végével lezárult a PTE beiskolázási programja, melynek keretében az Oktatási Igazgatóság szervezésében 4 felvételi, pályaorientációs kiállításon és 36 középiskolában mutattuk be Egyetemünk kínálatát. A beiskolázási program egyik fő célja, hogy jelentősen erősítsük a középiskolai tanárokkal való kapcsolatokat, ezért közel 800 végzős középiskolai osztályfőnököt kerestünk meg a PTE képzéseit bemutató kiadványunkkal, webes alkalmazásunkkal. A személyes találkozások során elért diákok létszáma több mint 10 000 fő volt. Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az Educatio kiállításon a standunknál megjelent látogatók írásbeli megkérdezése alapján a PTE iránt érdeklődők véleménye pozitív irányba változott az intézménnyel kapcsolatban a standon tett látogatást, informálódást követően.A beiskolázási kampányban továbbra is jelentős hangsúlyt kaptak az online eszközök, hiszen ezek a csatornák a leghatékonyabbak a fiatalokkal való kapcsolattartásban. Az immár negyedik éve működő, és mindig megújuló beiskolázási játék folytatódott az idei kampány során is. A játéban több mint 3200 játékos regisztrált, 502 középiskolából, 480 településről. Az uniface.hu portált majd 13 ezren keresték fel, közel 30 ezer oldalmegtekintést regisztráltunk. Az Uniface játék Facebook oldalának majd 13 ezer ismerőse (lájkolója) van, több mint 221 ezer bejegyzés-megtekintést regisztráltunk, és majd 30 ezren használták a próba érettségi alkalmazásunkat.

Az év kezdetével még nagyobb lendületet kapott a stratégiai partnerségek erősítése. Egyetemünk a térség legnagyobb foglalkoztatója és legnagyobb szellemi műhelye, elengedhetetlen tehát a konstruktív együttműködés, amely révén egyszerre fejlődhet a város, a megye és a régió. Örömteli, hogy Pécs Megyei Jogú Várossal együttműködési témacsoportok formájában megindult az operatív munka a beruházás-ingatlangazdálkodás, kommunikáció-marketing, oktatás-tudományos együttműködés területein. Tárgyalást folytattam a Baranya Megyei Önkormányzat elnökével, Tiffán Zsolttal is. Fontos, hogy sikerüljön a megyék megváltozott feladatrendszeréhez igazodva a régmúltba nyúló jó és konstruktív kapcsolatot tovább építenünk, különös tekintettel a területfejlesztési feladatokra.

Szentágothai János születésének centenáriuma kiemelkedően fontos esemény Egyetemünk életében is, hiszen a világhírű Kossuth-díjas agykutató 1946 és 1963 között intézményünkben alapozta meg az agyműködéssel kapcsolatos és számára világhírnevet hozó sikereit. Példaértékű munkássága előtt kívánunk azzal tisztelegni, hogy róla nevezzük el a nyárra felépülő új természettudományi kutatóközpontunkat, a Science Buildinget. Erről döntött a Szenátus március 22-ei ülésén. A “Szentágothai János Kutatóközpont” névadó ünnepségére várhatóan október 29-én, a tudós születésének 100. évfordulója előtt két nappal kerül sor.

 Több nagy sikerű kezdeményezés startolt az év első hónapjaiban, ugyanakkor hagyományos, tavaszköszöntő rendezvényeinkre is sor került rangos vendégek részvételével.

 

Elsöprő érdeklődéssel indult a Zenélő Egyetem” írta sajtóközleményünk, mikor február 23-án megnyitotta kapuit az egyedülálló kezdeményezés. És valóban, akik részesei lehettünk az élménynek állíthatjuk, nem túlzó a megfogalmazás. Zsúfolásig telt terem várta a program megálmodóit, hogy a „Bevezetés a populáris zenei kultúrába” című kurzussal - melyet közel 200 hallgató vett fel - útjára indítsák a projektet. Már a tavaly decemberi bejelentés kapcsán tapasztalható felfokozott érdeklődés sejttette: valami különleges, egyedülálló van készülőben, mely az előadássorozat mellett komplex módon kíván a hallgatók számára kutatási lehetőséget, ismeretterjesztést és egyben magas szintű tehetséggondozást, bemutatkozási lehetőséget biztosítani.
Március 6-án ugyancsak egy teljesen új kezdeményezés, a „PTE Nemzetközi Szabadegyetem” indult útjára. A rendezvénysorozat célja, hogy a PTE oktatói, hallgatói, továbbá Pécs város lakossága számára ismeretterjesztő jelleggel aktuális nemzetközi témákat mutasson be neves előadók tolmácsolásában Az érdeklődés itt is hatalmas volt, hiszen több százan voltak kíváncsiak Martonyi János külügyminiszter „Magyarország külpolitikája ma és holnap” című előadására. Az eredeti célját is elérte a Szabadegyetem: a rendezvény igazi vitafórummá válhatott, a miniszter úrnak feltett kérdések a világ szinte minden kontinensét érintették.Stratégiai céljaihoz kapcsolódóan az Egyetem létrehozta a PTE Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületet, mely egy 7 tagot számláló független, nemzetközi szaktekintélyekből álló külső tanácsadó testület. Működtetésének célja, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységünk megerősítésére figyelembe tudjuk venni olyan külső szakértők véleményét, nézőpontját is, amelyek kiegészítik, és a nemzetközi kutatási trendeknek megfelelően kiszélesíthetik az egyetemi szakértők stratégiai elképzeléseit. A PTE Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének alakuló ülésére és az ehhez kapcsolódó tudományos napra 2012. március 9-én került sor. A rendezvényt a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 pályázat finanszírozásával valósítottuk meg.

Idén is számos izgalmas téma várta az érdeklődőket a Mandulavirágzási Tudományos Napokon. Egyetemünk hatodik alkalommal rendezte meg az immár hagyományossá vált tavaszköszöntő rendezvényét. A február 27-én kezdődő egy hetes előadás sorozatra közel félezren voltak kíváncsiak, akik az öt nap során mintegy 25 órányi tudományban részesültek az ötven meghívott előadónak köszönhetően.Ugyancsak hagyománnyá vált, hogy a Pécsi Tudományegyetem március 15-ei megemlékezéssel egybekötött Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést rendez. Idén március 14-én került sor az ünnepi eseményre, amelyen Egyetemünk díszdoktorává avattuk Werner Ogris professzort, az Osztrák Tudományos Akadémia tagját, aki szoros kapcsolatban áll a pécsi jogtörténészekkel, és motorja a pécsi-bécsi jogi kar oktatói cseréjének, vendégelőadásoknak.Ha év eleje, akkor „Nemzetközi Est”. Idén március 24-én adott egymásnak találkozót az Expo Centerben mintegy 3000 külföldi hallgató közel 60 országból. Egyetemünk életében egyre meghatározóbb a nemzetközi hallgatók részvétele, ezért nagy öröm mindannyiunk számára, hogy évről-évre megrendezhetjük ezt a kultúrákon átívelő örömünnepet. A zene és a tánc mellett a konyháé volt a főszerep, a kulináris sokszínűségből is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. A nagysikerű esemény bevételét a szervezők jótékonysági célra fordítják.A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szent-Györgyi Albert-díjban részesült Dr. Kollár László, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, a Kémia Intézet igazgatója, Dr. Kocsis Mihály, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Andragógia Intézetének tanszékvezető egyetemi docense pedig Kiss Árpád-díjat kapott.

Az I. számú Gyakorló Általános Iskola csapata szenzációs játékkal megnyerte az „Ability - A képességek próbája” című, általános iskolások számára meghirdetett, országos esélyegyenlőségi vetélkedő-sorozat döntőjét.

A Miskolci Egyetem Marketing Intézete „Együttműködve versenyezni" címmel Országos Városmarketing Versenyt szervezett, melynek győztese Egyetemünk Közgazdaságtudományi Karának Ci-Team csapata lett.

Márciusban kilencedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Dohnányi Ernő Kamarazenei Találkozót és Versenyt, ahol a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének hallgatói valamennyi kamaracsoportban díjazottak lettek.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából több rangos kitüntetést is átvehettek Egyetemünk oktatói. Széchenyi-díjat kapott Dr. Kollár László, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, a Kémia Intézet igazgatója. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Dr. Colin Foster egyetemi tanár, a Művészeti Kar dékánja. Dr. Németh Péter, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet vezetője a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. Németh Lajos-díjban részesült Dr. Aknai Tamás művészettörténész, a Művészeti Kar Képzőművészeti Intézetének egyetemi tanára.Jelentős sportsikerekkel indult a 2012-es tavaszi szezon is, a PTE hallgatói számos versenyen mutatták meg felkészültségüket.

Február 25-én, Győrben a Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokságban Kölkedi Ákos az evezős ergométer számban az egyetemi férfi egyéniben 2000 méteren 5. lett. Március 2-3-án, a Budapesten megrendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupájában a PTE futsal csapata 2. helyen, női röplabda csapata pedig a 3. helyen végzett. Március 7-én az Asztalitenisz Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokságon egyéniben, párosban és csapatban is számos érem született, az intézmények éremtábláján a legtöbb (10) érmet szerezve a harmadik helyezést értük el. Március 24-én, Baján rendezték a MEFOB Félmaratont, ahol a Pécsi Tudományegyetemet 10 hallgató képviselte. A női váltónk bronzérmet szerzett, a férfi váltó 4. helyezést ért el.
A PTE ÁOK sportküldöttsége március végén a 40. Medikus Kupán vett részt Szegeden. A sikeres felkészülés eredményeképpen két első helyezést, egy-egy második és harmadik, valamint három negyedik helyezést értek el hallgatóink, így az összetett pontszámításban a harmadik helyet szerezték meg, valamint hét különdíjat is hazahozhattak.

Sajnos súlyos veszteségek is érték a Pécsi Tudományegyetemet az elmúlt hónapokban.

2012. január 5-én, életének 48. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Kriszbacher Ildikó professzor asszony, az Egészségtudományi Kar tudományos dékánhelyettese, az Egészségtudományi Intézet intézetigazgatója.

2012. március 10-én, életének 80. évében elhunyt Dr. Belágyi József, az Általános Orvostudományi Kar professzor emeritusa. A jogelőd Pécsi Orvostudományi Egyetem Szigeti úti tömbjének átadásakor, 1970-ben megbízást kapott az akkor megalapított Központi Kutató Laboratórium vezetésére, melynek 1997-ig volt igazgatója. Meghatározó szerepe volt a Központi Kutató Laboratórium és a Biofizikai Intézet kutatási profiljának kialakításában.

Az elhunytak emlékét tisztelettel megőrizzük.

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Kedves Munkatársak és Hallgatók!

Ennyiben kívántam röviden összefoglalni a közelmúlt történéseit. Kérem, hogy továbbra is tiszteljenek meg észrevételeikkel, javaslataikkal a http://rektoriforum.pte.hu címen!

Tavaszi hírlevelem végén szeretnék mindenkinek Békés, Boldog Húsvéti Ünnepeket és kellemes kikapcsolódást kívánni családja, barátai körében!

Pécs, 2012. április 6.

Dr. Bódis József
rektor

Comments
Goldbach Julianna 2012.04.11.

Tisztelt Rektor Úr! Kérem, engedje meg, hogy felsoroljam a hírlevélből kimaradt, 2012. március 15-e alkalmából rangos elismerést/kitüntetés kapott ETK-s kollégákat, akikre karunk és egyetemünk polgárai méltán lehetnek büszkék: Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként „PRO SANITATE DÍJ” elismerésben részesült Prof. Dr. Horváth Boldizsár, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. tudományos és oktatási igazgatója, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály főorvosa, karunk főiskolai tanára, tanszékvezető, a Szombathelyi Képzési Központ képzési igazgatója. Több évtizeden át végzett példaértékű tevékenységért, életmű elismerésként „A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER DÍSZOKLEVELE” elismerésben részesült Prof. Dr. Kopa János, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Idegsebészeti, Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya osztályvezető főorvosa, karunk emeritus főiskolai tanára. Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként „NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERI DICSÉRETBEN” részesült Dr. Váradyné Horváth Ágnes karunk Ápolás és Betegellátás Intézete Ápolástudományi Tanszékének szakoktatója. A 2011. november 6-ai tragikus egyiptomi autóbusz baleset sérültjeinek magyarországi fogadása és a megfelelő egészségügyi intézményekbe történő szállításának megszervezésében, valamint ellátásukban végzett magas színvonalú, kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként „MINISZTERI DICSÉRET” szakmai elismerésben részesült Dr. Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentőszolgálat műveleti és Szervezési igazgatója, karunk címzetes egyetemi docense. Tisztelettel: Goldbach Julianna