Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Összefoglaló a rektori vezetés első félévében végzett munkájáról
2011.02.28. | Comments: 0     
Poll
Other news

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Kedves Dolgozók, Hallgatók és Oktatók! Ígéretemnek megfelelően a 2011-es év első rendes Szenátusi Ülésén részletes, hivatalos beszámolót terjesztett elő az egyetemi vezetés, amelyet követően az egész anyagot minden egyetemi polgárhoz ezúton juttatjuk el és a Rektori Fórumon is közzé tesszük.

2010 fordulatos, eseményekben gazdag év volt a Pécsi Tudományegyetem számára, amely során Egyetemünk olyan új létesítményekkel gazdagodott, mint a Tudásközpont, a PTE több mint 200 tudományos és kulturális rendezvénnyel tette színessé és tartalmassá az EKF programokat és olyan neves vendégeket fogadott, mint Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök és Jane Goodall. Sajnos negatív eseményekkel is meg kellett küzdenünk, gondoljunk csak a PTE-t múlt nyár elején megrázó botrányra és nehéz, bár folyamatosan stabilizálódó gazdasági helyzetünkre.

 2010 nyarán az Egyetem életében fontos változás történt, a Szenátus döntése alapján új irányítással folytatta munkáját. A korábbi időszak nehézségeit követően elsőrendű feladat volt az Egyetem 2011-re vonatkozó gazdálkodási irányelveinek elkészítése, amelyek lehetővé tették intézményünk jövőjének tervezését. A jelenlegi gazdasági helyzet megköveteli egy takarékos, szigorú elvek alapján készülő Gazdasági Terv kidolgozását és végrehajtását, mely a fenntartható és hosszú távú fejlődés záloga.

Készül az Egyetem Stratégiai Terve is, melynek kialakítása során a gazdálkodás helyzetének javítása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az új felsőoktatási törvény Egyetemünk stratégiai dimenzióit is érintő változásaira, az oktatástól kezdve a kutatási feltételeken át egészen a finanszírozásig. Ezek alapján meg kell kezdenünk az egyetem strukturális átalakítását.
 
Az Egyetem jövőképének kialakításában meghatározó az, hogy mennyire tud versenyképes és vonzó lenni. Örömteli, hogy továbbra is megtartottuk országos 4. helyünket a felvett hallgatók létszáma alapján. Csak néhány szám érdekességként: 18.880 jelentkezőből 8.611 a felvett hallgató. A harmadik éve működő, és mindig megújuló beiskolázási játéknak köszönhetően a 2009/2010-es felvételi játékban közel 300 középiskolából 2362 játékos vett részt, idén pedig 343 középiskolából 3614 regisztrált játékosnál tartunk. A beiskolázási játék ismertsége is hozzájárul, hogy a PTE felvételi oldala látogatottságának mérésekor 250%-os növekedést volt tapasztalható. További érdekesség, hogy a 2010/2011-es tanév őszi félévében összesen 21.227 kurzust hirdettünk meg.
Mindemellett 2010-ben a PTE sajnos lejjebb csúszott a felsőoktatási intézmények rangsorában, ezért 2011-ben kiemelt feladatunk, hogy ezen a helyzeten közös összefogással, minőségi munkával változtassunk.
 
A tervezés fókuszában álló törekvések között szerepel a hatékonyabb pályázati és innovációs tevékenység, különös tekintettel a nagy infrastrukturális beruházási projektekre. Ezek közül kiemelt helyen szerepel a Science Building, mely projekt 2012 közepén zárul, a Művészeti Kar és a Bölcsészettudományi Kar egy része pedig már 2011-ben költözhet a Zsolnay Negyedbe. Fontos megemlíteni, hogy megkezdődött a PTE kutatásfejlesztési és innovációs stratégiájának készítése, melyre ebben a formában a magyarországi egyetemek közül elsőként vállalkozott intézményünk. Célunk az, hogy Egyetemünk a régió meghatározó tudásbázisa , nemzetközi szinten elismert kutató és innovációs központja legyen.
 
A 2011-es EU elnökség időszaka Magyarország és a PTE számára is kihívást jelent. Egyetemünk is jelentős nemzetközi események megrendezését tervezi. A PTE felvállalta a város, a Dél-Dunántúli Régió, valamint a Déli Kulturális Övezet érintett szervezeteinek bevonásával a „Balkán tudományos és kulturális konferencia” társrendezését 2011 júniusában. A „visegrádi országok”, valamint más Duna-menti országok egyetemi rektorainak találkozóját tervezi megrendezni a PTE 2011 szeptemberében.
 
Összességében úgy gondoljuk, hogy az elmúlt hónapok során végbement változások sikereket hoztak a PTE megítélésében, és jó hírének helyreállítása terén is. Nehéz, nem éppen fájdalommentes volt az építkezés kezdete, de van alap, amire építkezni lehet. Ehhez kérem, várom az Önök segítségét is!
 
Részletes beszámoló
 
1. Oktatás - képzés
 
Akkreditáció
 • Új szakindítási kérelmek alapján bővítettük képzési területeinket, így például a mesterképzésben az orvos- és egészségtudományi, valamint az informatikai képzési területeken indítottunk új szakokat.
 • Sikeres akkreditációs, regisztrációs eljárások: 9 új szakindítás (2 alapképzés, 7 mesterképzés), 3 új tanári szakképzettség, 1 új mesterszak-létesítés, 7 új felsőfokú szakképzés, 20 új szakirányú továbbképzés.
 • Campus-kredit bevezetésével megteremtettük a karok közötti áthallgatás szervezeti kereteit: az első félévben közel 9000 kurzusfelvétel történt a karok által felajánlott Campus csomagból.
 • Kiegészítettük az Egyetem szak kompetencia-térképét a szakirányú továbbképzésekkel.
 
Szabályzatok, bizottsági munka
 • A PTE oktatással összefüggő szabályzatainak karbantartását folyamatosan végezzük a Jogi Osztállyal és az Oktatási Igazgatósággal szoros együttműködésben (TVSZ; TJSZ; Szaklétesítési, Szakindítási Szabályzat; Felvételi szabályzat; Erasmus Szabályzat).
 • Új szabályzatot alkottunk a hallgatók egészségügyi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról, amely különösen az orvos és egészségügyi szakokon előzetes szűrést ír elő a tanulmányok megkezdése előtt, így nem engedi be a rendszerbe a pályára alkalmatlan jelentkezőket. (Ezzel talán kiszűrhető lesz a pszichés betegséggel küszködők távoltartása is a PTE-től.)
 • A Másodfokú Tanulmányi Bizottság 2010-ben eddig 48 ülésnapon összesen 343 hallgatói jogorvoslati ügyben hozott döntést.
 
A központi tanulmányi hallgatói adminisztráció elvégzett feladatai
 • Az OIG központi hallgatói ügyfélszolgálatát egyre szélesebb körű információs központtá alakítottuk, amelyben lehetségessé vált többek között a felvételi információk és hallgatói pénzügyek rendezése, korrigált kreditindex egyeztetés, tájékoztatás az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási forma közötti átsorolásról, ETR jelszó igénylés, Modulos űrlapok kitöltési segítése, diákigazolvány és hallgatói jogviszony ügyintézése.
 • Több mint 2,9 milliárd forint költségtérítés beszedését végeztük el.
 • Több mint 850 millió forint ösztöndíjat számfejtettünk.
 • Az ügyfélszolgálat 4850 levelet kapott és válaszolt meg, 9700 hallgató intézte nálunk ügyeit.
 
Felvételi eljárás
 • Megtartottuk országos 4. helyünket a felvett hallgatók létszáma alapján. A jelentkezők száma 6%-kal, az államilag támogatott és az első helyes jelentkezők száma 8%-kal, a felvett létszám 2%-kal, valamint az államilag támogatott létszám 5%-kal nőtt (36.500 jelentkezés, 18.880 jelentkező, ebből 10.642 első helyes jelentkező, összesen 8.611 felvett, ebből 5.593 államilag támogatott felvett hallgató).
 
ETR
 • Több mint 3500 beküldött űrlap feldolgozása a 2010. éves Adattisztítási Projekt keretében, a hallgatói adatok adattartalmának javítása érdekében.
 • Több mint 17.000 különböző FIR-t érintő adatjavítás központi megvalósítása, ezzel közel 40%-os hibacsökkentés a FIR rendszer felé történő adattovábbításban.
 • Probléma nélkül koordináltuk és támogattuk a kari kurzusmeghirdetéseket és kurzusfelvételeket. A 2010-es évben sem volt rendszerleállás a kritikus időszakokban. A 2010/2011-es tanév őszi félévében összesen 21.227 kurzust hirdettünk meg (ÁJK – 880; ÁOK – 1.084; BTK – 4.802; ETK – 1.625; FEEK – 3.701; IGYFK – 575; KTK – 524; MK – 580; PMMK – 6.779; TTK – 2.566; Karközi (Campus kredit) – 64).
 • Oktatási minőségbiztosítással kapcsolatban az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) elektronikus kérdőívek használatát segítettük és technikai támogatás nyújtottunk a kari HÖK-ök és az EHÖK felé.
 • Oktatói képzéseket szerveztünk az ETR-hez kapcsolt e-learning rendszer (CooSpace) használatáról.
 
Beiskolázás
 • Beiskolázási program keretében számos felvételi kiállításon, nyílt napon és mintegy 40 középiskolában mutatjuk be a PTE kínálatát.
 • A harmadik éve működő és mindig megújuló beiskolázási játék ismertsége, népszerűsége jelentősen nőtt, hiszen míg a 2009/2010-es felvételi játékban közel 300 középiskolából 2362 játékos volt, addig most 343 középiskolából 3614 regisztrált játékossal számolunk. (A „Nem csak tudást adunk" játék bekerült az Európai Unió Kreativitás és Innováció Évének hivatalos hazai programjába, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2010-es „Innovációval a kultúráért" pályázatán a Védnöki Tábla Okiratával jutalmazta a projektet.)
 • A beiskolázási játék ismertsége is hozzájárul, hogy a PTE felvételi oldalának látogatottságának mérésekor 250%-os növekedést regisztrálhatunk, naponta 650 fő olvassa a felvételi információkat.
 
Hallgatói szolgáltatások, sport
 • A KÖSZI hallgatói szolgáltatásai keretében nyújtott programokon majd 8000 hallgató vett részt (tanácsadások 113 fő; Fenekestől felforgatunk/mozgásprogram 575 fő; Képzések, tréningek 192 fő; Szakmai gyakorlat 32 fő; Karrier program regisztrált felhasználói 7074 fő).
 • A Támogató Szolgálat (ami 2010-ben elnyerte Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője elismerését) munkája eredményeképpen a magyarországi felsőoktatási intézmények között a Pécsi Tudományegyetemen a legmagasabb a regisztrált fogyatékos hallgatóik száma: jelenleg 386 fő.
 • A Testnevelés- és Sportközpont szervezésében több mint 2600 hallgató vett részt a különböző testnevelés kurzusokon.
 • A PTE hallgatói (több mint 600 versenyző) számos hazai és nemzetközi versenyen bizonyították felkészültségüket.
 
Tehetséggondozás
 • 2010. szeptember 30-án a PTE Szenátusa a 161/2010 (09. 30.) számú határozatával létrehozta a Tehetséggondozási Csoportot, amelynek fő feladata a tehetségsegítés, tudománynépszerűsítés.
 • 2010 október 8. „DEÁK ― a határtalan iskola” című program és a „Nyitott Egyetem - a PTE tudásbázisának disszeminációja" c. projekt összekapcsolódott a tehetségekért.
 • 2010. december 14.-én tartottuk az első egyeztető megbeszélést a PTE szakkollégiumainak és TDK-műhelyeinek vezetőivel.
 • Az év során a Természettudományi és a Pollack Mihály Műszaki Kar oktatói, illetve tehetséges hallgatói matematika, fizika, informatika tudományterületeken látványos, figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő, interaktív tehetséggondozó előadásokat, kísérleteket, bemutatókat tartottak középiskolásoknak.
 
 • TÁMOP 4.1.1-08/1. pályázat keretei között az Oktatási Igazgatóság irányítása mellett elindítottuk a PTE Tehetséggondozási Programját, létrehoztuk a Tehetséggondozási Szakértői Hálózatot az egyetemen: a Tehetséggondozási Programba 32 kiemelkedően tehetséges hallgató került felvétele, akik több külföldi és számos belföldi konferencián, nyelvtanfolyamon, szakmai továbbképzésen vettek részt.
 
A tanárképzés szervezése
 • A különböző karokon folyó tanárképzés munkájának összehangolása a Pedagógusképzési Koordinációs Központban folytatódott: a Központ közös felvételi követelményeket dolgozott ki, összehangolta a féléves kurzusmeghirdetéseket és a tanítási gyakorlatokat.
 • Folytatódott a TÁMOP-4.1.2-08/1/B Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása c. projekt megvalósítása. Ebben a PTE a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban dolgozik. Az augusztus 12-i rendkívüli OKMT ellenőrzés a szakmai munkát elfogadta. A pályázati kiírásnak megfelelően a Pécsi Tudományegyetem önálló szervezeti egységeként, Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont néven létrehoztuk a regionális pedagógusképző és szolgáltató központot.
 
 
 
 
A PTE előtt álló oktatási-képzési feladatok, megvalósítási tervek 2011-ben
 
A legnagyobb figyelmet az új felsőoktatási törvény koncepciójában megfogalmazott változásokra, az abban körvonalazódó új oktatás-szervezési struktúrák és folyamatok racionális adaptálására fogjuk fordítani. Kiemelt feladat lesz számunkra a PTE számos karát érintő egységes tanárképzési szak újragondolása, a szinergikus hatások megtalálása és összefogása, amely a PTE beiskolázási vonzerejét egyértelműen emelni tudja.
Tovább fogjuk érvényesíteni az Egyetem szak kompetencia-térképének összehangolását, amelyet a doktori képzésekre vonatkozóan ki fogunk terjeszteni, és amely így Egyetemünk összehangoltan tervezhető akkreditációs profiljának kialakítását segíti elő. Szükséges lenne elkészíteni az eddig anyagi okok miatt elhalasztott összegyetemi tantárgyi kompetencia térképét is, amelynek első lépése a PTE szak kínálatának elemzése, azaz a képzési portfoliónk felülvizsgálata, amely – az új felsőoktatási törvény koncepciójának tükrében – alapul szolgálhat az egyetemi stratégia oktatási részének kidolgozásához.
Az Oktatási Igazgatóság keretein belül működő Központi Tanulmányi Iroda sokrétű feladatköreit és információs központ funkcióját erősíteni, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások színvonalát növelni tervezzük. Létkérdés az egyetemi működés számára az ETR rendszer szabályzatban rögzített szigorú feltöltése, annak monitorozása, értékelése és minőségi javítása.
Kiemelt fontosságú Egyetemünk számára a beiskolázási folyamat szigorú nyomon követése és továbbfejlesztése, amellyel mind a dél-dunántúli régióban, mind pedig országos szinten jelentős beiskolázási vonzerőt kell érvényesítenünk. A beiskolázás célterületét ki kell terjeszteni, a Magyarországtól délre és keletre fekvő országok hallgatóit is tervezzük idevonzani. Feltétlenül erősíteni fogjuk a felvett hallgatók létszámára vonatkozó élenjáró országos helyünket.
Kiemelt feladatnak tekinthető a teljes képzési programokban részt vevő nemzetközi hallgatók, valamint az ERASMUS és egyéb ösztöndíjakkal nálunk tanuló hallgatók létszámának növelése, életkörülményeinek minőségi javítása. A többszörös Nívó-díjas és E-Quality díjas PTE Erasmus Programját a 2010/2011-es tanévben is kiemelt figyelemmel kíséri az egyetem vezetése, hiszen a kiutazó magyar hallgatók külföldi részképzése az egyik legfontosabb minőségi mutatója felsőoktatási tevékenységünknek.
A felsőoktatás nemzetköziesedését eredményező folyamatokból következik az a feladat, hogy Egyetemünkön jelentősen növelni kell a nemzetközileg leginkább használt nyelveken történő oktatás elérhetőségét.
 
Nemzetközi kapcsolatok az oktatás terén
 • Az Erasmus Program keretében a 2010/2011-es tanévben a bejövő hallgatók száma a 10 karon 190 fő körül fog mozogni, valamint 325 tanulmányi hallgatói, 65 szakmai gyakorlatos hallgató, 80 oktató, 30 dolgozó kiutazását tervezzük. (A 2009/2010-es tanévben az Erasmus Program keretében 318 tanulmányi hallgatói, 59 szakmai gyakorlatos hallgató, 56 oktató, 22 dolgozó vett részt az Erasmus mobilitási programban. A bejövő hallgatók száma a 10 karon 174 fő.)
 • A PTE Erasmus Programja (Nívó-díjas, E-Quality díjas) a 2010/2011-es tanévre a második legnagyobb támogatási összeget nyertük el országosan.
 • A külföldi hallgatóknak meghirdetett egyéb programokon (nyári és téli egyetem; a magyar, mint idegennyelv kurzusok; nyelvi (angol) és szakmai felvételi előkészítő kurzusok), 254 külföldi hallgató végezte tanulmányait a PTE-n.
 • A külföldi hallgatóknak meghirdetett egyéb programokon (nyári és téli egyetem; a magyar, mint idegennyelv kurzusok; nyelvi (angol) és szakmai felvételi előkészítő kurzusok), 254 külföldi hallgató folytatott tanulmányokat a PTE-n.
 
2. Nemzetközi kapcsolatok
 
Az Egyetem központi nemzetközi eseményei 2010 őszén
Egyetemünk nagy figyelmet fordított arra, hogy lendületes szervezéssel megnyissa kapuit számos kiemelkedő jelentőségű, tartalmas nemzetközi esemény számára 2010. őszi félévében.
Az EKF év kiváló alkalmat teremtett arra, hogy Egyetemünk része legyen a nemzetközi tudományos-oktatáspolitikai-kulturális áramlatok fővonalának. Az őszi félévben szinte folyamatos volt a jelentős európai szervezetek képviselőinek, kiemelkedő egyéniségeknek és a diplomáciai testületeknek jelenléte Egyetemünkön.
 
A legjelentősebb nagyrendezvények
 • Európa Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának látogatása Tőkés László alelnök vezetésével
 • Expanding Europe Jubileumi Rektorkonferencia José Manuel Barroso EU elnök és Orbán Viktor miniszterelnök részvételével
 • Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetsége (UNEECC) és a Compostela Egyetemi Szövetség közös konferenciája
 • Alliance of Universities for Democracy (AUDEM) 21. éves konferenciája
 
Nagykövetek, állami és egyetemi delegációk látogatásai
Tiszteletét tette egyetemi vezetésünknél az indiai, iráni, amerikai, német, román, holland, norvég, dél-afrikai és ír nagykövet.
 
Tárgyalásokat folytattak egyetemi vezetésünkkel japán, kínai, taiwani, francia (Bordeaux és Aix-en Province) és amerikai (Montana és Webster) egyetemek rektori szintű delegációi.
 
A PTE nemzetközi kapcsolati tervei 2011-ben
Az Egyetem arculatának egyik markáns összetevőjét teszik ki nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolataink, ezeken belül is a hallgatói- és oktatói cserék, a külföldi intézményekkel fenntartott aktív kapcsolatok, valamint az Egyetemünk kampuszain tartott nemzetközi rendezvények.
Magas hatékonysági szinten működik a PTE „kiemelt egyetemközi kapcsolatai” elnevezésű pályázati rendszer, amely oktatói-kutatói látogatásokat, konferenciákon történő részvételeket tesz lehetővé. E jól működő rendszer kiértékelésére és felülvizsgálatára, valamint a bővítés lehetőségeinek megvizsgálására a közeljövőben kerül sor az érintett partner intézmények bevonásával.
Magyarország EU elnökségének időszakában a PTE is jelentős nemzetközi események megrendezését tervezi. A PTE felvállalta a város, a Dél-Dunántúli Régió, valamint a Déli Kulturális Övezet érintett szervezeteinek bevonásával „Balkán tudományos és kulturális konferencia” társrendezését 2011 júniusában. A „visegrádi országok”, valamint a más Duna-menti országok egyetemi rektorainak találkozóját tervezi megrendezni a PTE 2011 szeptemberében.
Számos ösztöndíj lehetőség nyílik meg 2011 tavaszától PTE oktatóknak-kutatóknak, valamint az adminisztratív személyzetnek tengerentúli országok partner egyetemein, amely a közelmúltban lefolytatott kétoldalú tárgyalások eredményeinek köszönhető. Az ösztöndíjak rövid (néhány hetes), középhosszú (többhónapos) és hosszú (többszemeszteres) külföldi tartózkodási lehetőségeket hivatottak biztosítani.
Szenátusi döntés alapján kidolgozásra kerül a közeljövőben a külföldi kiutazások egységes rendszere, amelynek eredményeképpen az utazások engedélyeztetése, központi regisztrációja, valamint finanszírozási és beszámolási módja átláthatóvá válik.
 
3. Tudomány – innováció - pályázatok
 
Szervezetfejlesztés
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a pályázati és innovációs tevékenységek hatékony koordinációja érdekében – különös tekintettel a nagy infrastrukturális beruházási projektekre - Pályázati és Innovációs Igazgatóságot hozott létre 2010. október 1. napjával. Az Igazgatóság három egységet foglal magában:
  • Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ,
  • Pályázati Koordinációs Osztály,
  • TIOP2 Multiprojekt Iroda.
 
A pályázati és innovációs igazgatói poszt meghirdetésre került, a beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént. Dr. Lampek Kinga igazgató 2011. február 1-jével kezdte meg munkáját.
Bízunk benne, hogy a letisztult szervezeti struktúra, valamint az előkészítés alatt álló és az év első félévében Szenátus elé terjesztendő egységes pályázati szabályozás hozzá fog járulni a PTE pályázati aktivitásának sikerességéhez, valamint az elnyert – elsősorban kiemelt beruházási projektek – hatékony és átlátható menedzseléséhez.
 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2011-2020
A módszertani előkészítést követően 2010 októberében megkezdődött a K+F+I Stratégia készítése. A magyarországi egyetemek közül elsőként vállalkozott intézményünk erre a feladatra ebben a formában. A Stratégia készítésének folyamata roppant fontos tanulási folyamat is egyben, melyhez az egyetemi polgárok, valamint partnereink széles körét igyekszünk mozgósítani. Célunk az, hogy Egyetemünk a régió meghatározó tudásbázisa legyen, nemzetközi szinten elismert kutató és innovációs központja. A stratégia-készítés a pályázati stratégiák irányának kijelölésén túl a hatékony kutatásmenedzsment, kutatáshasznosítás és technológia-transzfer folyamatok, továbbá az innovációt segítő környezet kialakításának alapvető eszköze.
2010. november – december folyamán felkértük a munkacsoport vezetőket és a munkacsoportok tagjait, megalakultak a tematikus és horizontális munkacsoportok. Januárban a PTE K+F+I szempontú helyzetelemzésére kerül sor, valamint a kapcsolódó SWOT elemzés elkészítésére. Terveink szerint az elkészült és egyeztetett Stratégia 2011. május-júniusában a PTE Szenátusa által elfogadásra kerülhet.
Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer
Meglátásunk szerint a PTE rendelkezik hasznosítható kutatási eredményekkel, s bár az innovációs folyamatok általában több évet is igénybe vesznek, reményeink szerint középtávon üzleti bevételt is eredményező hasznosítások történhetnek. A KTTK koordinációjában hasznosítási, innovációs tevékenységek indulnak több szolgálati találmány vagy lehetséges K+F szolgáltatás kapcsán. A KTTK feladatai az innovációs potenciállal bíró kutatási eredmények és tevékenységek (lehetséges szolgáltatások) azonosítása, oltalma, majd üzleti szempontú értékelése és az üzleti hasznosítás tervezése, megvalósítása. 2010 augusztusában a TÁMOP 4.2.1 projekt keretében külső szakértőink megkezdhették a technológia-transzfer folyamatokat támogató tanácsadó tevékenységüket. Ennek keretében eddig közel 20 projekt/találmány hasznosítása érdekében kapott feladatot a szakértői konzorcium.
Ebben az évben az alábbi eredményeket értük el a hasznosítás, innováció területén:
 • 4 db piacfelmérési tanulmány
 • 3 db megvalósíthatósági tanulmány
 • 1 db egyéb, az SZT előértékelő rendszer kidolgozása készült tanulmány az IB munkájának támogatására
 • 1 db termékkoncepció
 • 3 projekt esetében vállalkozási tanácsadás keretében hasznosító keresés, és konkrét befektetői tárgyalások (3D tüdő, Tukora szoftver, kőolaj projektek)
 • 4 projekt kapcsán pénzügyi tanácsadás, elsősorban az EU7 keretprogrammal összefüggésben
 • 3 db partnertalálkozó valósult meg.
 
Ezen kívül Enterprise Europe Network keretében 3 db projekt kapcsán technológia ajánlat elkészítése és kiküldése.
Innovációs Bizottság
2010. második felében 8 db új szellemi termék bejelentés érkezett a PTE KTTK-hoz. Októberben megtartotta első ülését az „újjáalakult” Innovációs Bizottság.
Folyamatban lévő szabadalmi és egyéb iparjogvédelmi eljárásaink:
 • 1 megadott szabadalom
 • 1 megadott használati mintaoltalom
 • 10 szabadalmi eljárás különböző eljárási fázisokban- ebből 2 db 2010 második felében indult.
 
Az IP menedzsment és hasznosítási tevékenységet az elmúlt időszakban negatívan befolyásolta az ún. Innovatív kutatások támogatása 2010 belső pályázat forrásának a kincstári biztos általi zárolása.
 
 
 
Pályázati tevékenység
A Pécsi Tudományegyetem pályázati aktivitásaink hatékonnyá, átláthatóvá tétele érdekében, különös tekintettel a likviditás tervezhetőségére és menedzselhetőségére, megkezdtük egy pályázati regisztrációs és nyilvántartó rendszer tervezését. Mivel egy ilyen rendszer fejlesztése, vagy akár megvásárlása is sok időt vesz igénybe, átmenetileg egy web-es alapú, saját fejlesztésű rendszer bevezetésére kerül sor.
 
A TÁMOP 4.2.1. „3T Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-Dunántúli Régió egyetemi tudásbázisában” című pályázati projekt
A konkrét projektek hasznosítási ügyeinek támogatásán túl a projekt keretében számos olyan horizontális fejlesztés történik, amely a technológia-transzfert, innovációk megvalósulását szolgálja.
2010. július óta az alábbi képzéseink kerültek megszervezésre:
 • 130 fő ingyenesen GCP képzésen vehetett részt,
 • 23 fő sikeresen elvégezte a PannonPharma, az OGYI és a PTE szakmai együttműködésében létrejött GLP képzést.
 
A Science Building és kapcsolódó pályázatok
A TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0002 Science, Please! projektben sikertelen lett a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás, ugyanis jogorvoslati processzust követően a Közbeszerzési Döntő Bizottság érvénytelenítette az eljárást lezáró döntésünket. Így nem szerződhettünk a – számunkra kedvező ajánlatot adó – ZÁÉV-HÉROSZ konzorciummal. A sikertelen eljárást követően a projekt megvalósíthatósága érdekében szükség volt a projekt ütemezésének jelentős módosítására, a rendelkezésre álló megvalósítási időszak meghosszabbítására. Ennek szakmai részét (szerződésmódosítás elkészítése, kiírás módosítási javaslat elkészítése) sikeresen végrehajtottuk. Módosítási kérelmünket teljes körűen elfogadták, így a pályázat megvalósítását 2012. június 30. határidővel kell majd lezárnunk az eredeti 2011. augusztus 31-hez képest. A 2010 augusztusában sikeresen lezárult helyszíni ellenőrzést követően leadtunk egy Projekt Előrehaladási Jelentést. Jelenleg a kivitelezésre irányuló új eljárás megjelentetésén és a leegyezetett műszer-beruházási közbeszerzési eljárás véglegesítésén dolgozunk.
 
A beszámolási periódusban áttanulmányoztuk a Science Buildingszervezeti és működési szabályzatát, működési koncepcióját, a projekt építkezési és műszerbeszerzési terveit, valamint a tervezett osztályok/egységek szakmai anyagait. Az épület részletes tervrajzai alapján szintről szintre áttekintettük az egyes helyiségeket, az előadókat és szemináriumi termeket, a tervezett laborokat és irodákat, valamint megbeszéltük a még szabad területek potenciális kihasználásának lehetőségeit. Ezzel kapcsolatban az ÁOK több intézete jelezte igényét, pl. Laboratóriumi Medicina Intézet egy korai diagnosztikai labor kialakítására. Az épületben regionális, mi több országos szinten is egyedülálló infrastruktúra és tudásbázis kialakítását tervezzük, amelyek „core facility” funkcióban működnek majd. Idén ebből a pályázati keretből 4 nagyobb műszert szereztünk be összesen 40 MFt összegben (Lonza Amaxa Nucleofector, Nano HPLC, laser doppler imager, lightcycler qPCR), 19 további műszerre vonatkozó közbeszerzési tender az épületével együtt a közeljövőben kiírásra kerül. A végső építkezési költségek függvényében történhet majd előreláthatólag tavasszal a harmadik körös műszerbeszerzés kiírása, amely szakmai specifikációinak összeállításán az érintett csoportok dolgoznak.
 
TÁMOP pályázatok
A TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011 Science, Please! Innovatív Kutatói Team projektben a sikeres augusztusi helyszíni szemlét követően módosítottuk a projektmenedzsmentet. A vegyszerbeszerzéseket egyéni nyilatkozatokkal és kizárólagos forgalmazói igazolásokkal átmenetileg sikerült megoldani.
 
A nyár folyamán összeállítottuk (külső tanácsadóval együttműködve) a tudományos műhelyek (doktori iskolák, TDK műhelyek és szakkollégiumok) komplex fejlesztésére irányuló TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 azonosító számú pályázatot, melynek keretében 900 millió Ft támogatást igényeltünk. Az értékelés folyamatából származó információk szerint komoly esélye van a pályázat támogatásának.
 
Az elmúlt időszaknak a legtöbb problémával járó pályázata a TÁMOP-4.2.1.B/10 projekt volt. Sajnálatos módon a pályázat hiánypótlásakor maradt az anyagban hiba, ami miatt a KSZ elutasította a pályázatot. Az elutasítással szemben panasszal éltünk, ennek szakmai részét (kérelem elkészítése, egyeztetése) sikeresen végrehajtottuk, továbbá aktívan részt vettünk a kérelmek jóváhagyásához kapcsolódó lobby érvényesítésében. Szerencsés módon a panaszkérelmünket teljes körűen elfogadták, így a pályázat befogadásához kapcsolódó hiánypótlást a KSZ kollégáival egyeztetetten végrehajtottuk. A pályázat elbírálás alatt áll.
 
TIOP -13.1. pályázat
Ugyancsak a nyár folyamán kellett benyújtani a TIOP-1.3.1-10 „A Pécsi Tudományegyetem kutatási kiválósági területeinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot. A sikeres pályázat összeállításában eredményesen működtünk közre.
 
Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztés Multiprojekt Szervezet
A Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Igazgatósághoz tartozó Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztési Multiprojekt Iroda 2010. szeptember-októberben került kialakításra. Feladatunk a TIOP 2.2.2. (Sürgősségi), a TIOP 2.2.7. (Pólus), a TIOP 2.2.2.C. (Perinatális Intenzív) és a TIOP 2.2.5. (Onkológiai) projektek menedzselése.
 
A Pólus és a Sürgősségi projektek támogatása a két és fél éves előkészítési szakaszt követően az Egyetemen május vége óta tartó nyomozati események miatt jelentős veszélybe került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közreműködő Szervezetek közreműködésével augusztus közepén az Egyetem 11 projektje tekintetében helyszíni szemlét tartatott. E szemlék, valamint a rektori vezetés támogatók és szakmai felügyeletet ellátók felé kiterjedt kommunikációja eredményeként e két projekt Támogatási szerződésének aláírását a szakmai és pályáztató kormányzati szervek támogatták, azok szeptember 16-án aláírásra kerültek. A projektek megvalósításának előkészítését megkezdtük a belső projektmenedzsment kialakításával, a közbeszerzési dokumentációk előkészítésével, a megvalósítás időtartamának módosítására vonatkozó kérelem benyújtásával és a klinikai költöztetések előkészítésével. Haladásunkat lassították a közreműködő szervezettől érkezett késedelmes válaszok is, melyeket elmondásuk szerint a minisztériumoknál, kormányzati szerveknél, az NFÜ-nél, s azon belül az Irányító Hatóságnál bekövetkezett személyi változások okozták.
 
November 30-án a STRAPI újabb helyszíni szemlét tartott, mely kedvező eredménnyel zárult.
A STRAPI az 1. sz. módosítási kérelmünket - megvalósítás befejezési határideje 2013. február 28. – elfogadta. A Szakmai Irányító Testület megtartotta első ülését, így tervezetten 2011. február közepén megjelentethetjük az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívást.
 
Egészségügyi pályázatok
 
A 2010 áprilisának végén beadott Onkológiai pályázatunk befogadását formai hiba miatt július elején elutasították, mely ellen panasszal éltünk, sajnos sikertelenül. A beadott pályázatunk tartalmi hiányosságairól összefoglalót készítettünk, annak kijavítására, korrekciójára, majd a 2011. január közepén várható új pályázati kiírásra történő szakszerű pályázat készítésére szakmai tanácsadó kiválasztásával és bevonásával készülünk.
 
A PIC fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás ez év augusztusban jelent meg, annak szakmai előkészítése folyamatban van az Ilex Kft. szakmai tanácsadóként történő bevonásával. Megrekedt a pályázat előkészítése, mert a pályázati kiírás tartalma ellen emelt kifogások a beadási időszak felfüggesztését majd lebegtetését idézték elő a kiíró szerveknél. A napokban megjelent hivatalos közlemények alapján a beadás 2011. február 15-ig. lehetséges.
 
Az Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztési Multiprojekt Szervezet jelenleg egy multiprojekt vezetőből és két (TIOP 2.2.2. és 2.2.7.) önálló menedzsment csapatból áll. Az előkészítés alatt álló projektek vonatkozásában projektmenedzser kijelölésére nem került sor. A két meglévő önálló menedzsment működésére vonatkozó működési rendet a TIOP2 PIB elfogadta, a multiprojekt szervezet egésze szervezeti-működési rendjének véglegesítése a jövő év elejére tolódott.
 
Tudományszervezési Csoport
A Tudományszervezési Csoportot a Szenátus 2010 szeptemberében hozta létre. A csoporthoz tartozó 3 bizottság közül az Egyetemi Doktori Bizottság és az Egyetemi Habitusvizsgáló és Habilitációs Bizottság 2-2 ülést tartott a félév folyamán. A testületek tevékenységének részletei:
 • Az EDB 57 tudományos fokozatot ítélt oda és 4 külföldön szerzett fokozatot honosított.
 • Az EHHB 11 habilitált doktori címet ítélt oda, 9 habilitációs eljárás nyilvános részének megindítását támogatta. 3 docensi kinevezést és  1 Professor Emeritus-i címadományozást tárgyalt, pozitív végkimenetellel.
 
A Tudományos Tanács e félévben-források hiányában-nem ülésezett.
 
Az Egyetemen a Tudományszervezési Csoport látta el 2010. december 31. napjáig az Országos Doktori Tanács Titkárságának feladatait.
 
Csatlakozás előkészítése az MTMT adatbázishoz
Az MTMT adatbázisa Egyetemen történő bevezetésének előkészítése során megtörtént az intézményi adminisztrátor megnevezése, akinek informatikai ismeretei vannak,és az intézmény belső szerkezetét és a szakterületek sajátosságait ismeri, és/vagy átlátja. Feladata az intézmény belső szerkezetének rögzítése a rendszerben, az alegységekhez kinevezett adminisztrátorok regisztrálása, kapcsolattartás az IT-vel és a Könyvtári Tanáccsal. Megtörtént az intézményben az „alegységek” (pl. karok, kari szintű egyéb egységek, pl. könyvtár, levéltár), és az al-alegységek megnevezése (intézetek, tanszékek, doktori iskolák, kutatócsoportok) meghatározása. Döntés született az egyes „szerzők” (oktatók, kutatók, PhD hallgatók, stb.) egységekhez való hozzárendelésének elveiről, valamint az adminisztrátorok számának és a hozzájuk rendelt egységek/szerzők számának optimális meghatározásáról. Eldöntésre került a szerzők adatainak beviteli módja (vagy a szerzők rögzítik adataikat, vagy adminisztrátorok több szerző adatait rögzíthetik). Az egyetemi dolgozók MTMT adatbevitellel kapcsolatos főbb teendőire vonatkozó rektori utasítás kiadása folyamatban van.
 
2011. évi tervek a tudományos és innovációs területen
A 2011. évben véglegesíteni kívánjuk a PTE Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégiáját, amelyet a szenátusi elfogadás előtt a lehető legszélesebb körben kívánunk az érintett testületekkel véleményeztetni. Folytatjuk az innovációs potenciállal bíró kutatási eredmények és tevékenységek azonosítását, értékelését, oltalmát és hasznosítását.
Pályázati regisztrációs és nyilvántartó rendszert alakítunk ki a Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Igazgatósága, valamint a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével, ezzel növeljük a pályázatok áttekinthetőségét, tervezhetőségét és menedzselhetőségét.
Elindítjuk a Science Building Projekt épületeinek közbeszerzési eljárását és magát a kivitelezési folyamatot, véglegesítjük a projekt szakmai-tudományos terveit és gazdasági hátterét.
A Klinikai Központtal és a Gazdasági Főigazgatósággal közösen elindítjuk a Pólus Programhoz kapcsolódó beruházásokat.
A Szenátus jóváhagyása alapján az Egyetem csatlakozik az országos tehetséggondozási hálózathoz, és kialakítja a Tehetségpontot, amely összefogja a tehetséggondozást Egyetemünkön.
Az Egyetem tudományos életének további ösztönzése érdekében belső tudományos pályázatot írunk ki.
 
4. Gazdálkodás
 
Gazdálkodási irányelvek
Az elmúlt hónapok egyik kiemelt feladata volt az Egyetem 2011-re vonatkozó gazdálkodási irányelveinek elkészítése. Ennek során folyamatos és részletekbe menő konzultációk folytak a gazdasági, stratégiai és kommunikációs rektorhelyettes, a gazdasági főigazgató-helyettes és a GF vezetői, valamint a kincstári biztos között. Az egyeztetéseket kétszer is megjárt munkaanyag előterjesztésre került a megfelelő fórumokon (GT, Rektori Tanács, Biztosi Értekezlet, Gazdasági Bizottság, Szenátus). Ez a dokumentum és annak szenátusi elfogadása fontos lépés az Egyetem gazdálkodásának racionalizálása terén.
 
Az Irányelvek összeállítása során egyik alapvető célkitűzés volt a tervezési folyamat erősítése, az alapelvek minél részletesebb kidolgozása, annak érdekében, hogy javítható legyen a PTE gazdasági, likviditási helyzete. Kiemelt cél a folyamatok átláthatóságának növelése, a klinikum konszolidációs folyamatának beindítása, a tervezés mérhetőségének megteremtése és a gazdálkodás eddigieknél erőteljesebb optimalizálása. A jelenlegi gazdasági helyzet megköveteli egy takarékos, szigorú elvek alapján készülő Gazdasági Terv kidolgozását és végrehajtását. Komoly sikernek könyveljük el, hogy a Szenátus tagjaiban és az egységek vezetőiben tudatosultak és teljes konszenzusos helyeslésre találtak a következő korlátok és törekvések:
a) a Szenátus végre képes szembenézni azzal, hogy az előző döntéseiből fakadó költségvetési determinációk olyan mértékűek, amelyek a látszólag hatalmas, várhatóan jóval több mint 60 milliárdos költségvetésből sem finanszírozhatók. Az elmúlt években jelentős pénzügyi kötelezettséggel járó projektekhez kapcsolódó 10 oldalnyi, 41 darab szenátusi határozat következményeinek finanszírozása csak az egész gazdálkodás új alapokra helyezésével lehetséges,
b) ennek érdekében a következő fő törekvések határozzák meg a 2011-es költségvetés tervezését:
 • a KEP és KIR viszonyának világosabbá tétele;
 • a tervezés teljessége, azaz forrás biztosítása minden ténylegesen megjelenő feladatra, különös tekintettel az Egyetem nagy projektjeire;
 • a klinikum gazdálkodásának hatékonyabbá tételére készített terv megvalósítása;
 • az egységek jelenleg virtuális maradványainak három év alatt likvid forrássá történő konvertálása;
 • a törzskari adminisztráció, a központilag kezelt keretek költség arányának 12%-ra történő csökkentése;
 • a GF működési költségeinek 5%-os csökkentése.
 
Az Intézményfejlesztési Terv felülvizsgálata
Az elmúlt hónapok fontos feladata volt az IFT felülvizsgálta és a végrehajtásának állapotáról szóló jelentés elkészítése a Minisztérium számára. Az Egyetem belső adatszolgáltatási rendszerének hiányosságai miatt ez a látszólag egyszerű feladat is többszöri egyeztetést, adatrevíziót és konzultációt igényelt és ezért talán irracionálisan sok energiát emésztett fel. Az így elkészült változatot a Szenátus ellenszavazat nélkül elfogadta, amit határidőre megküldtük a Minisztériumba. A kissé formális felülvizsgálat és állapotjelentés minden látszat ellenére igen hasznos tanulságokkal szolgát. Világossá váltak többek között az Egyetem adatszolgáltatási rendszerének alapvető hiányosságai, a fejlesztési projektek elmaradásai, az nem tervezett projektek sokaságának megvalósulása.
 
Az Ingatlanhasznosítási Stratégia elkészítése
A Szenátus elé került az Egyetem ingatlangazdálkodási stratégiájának alapdokumentuma is, amelyet az összes érintett fórum egyhangúlag fogadott el.
Az Egyetem ingatlangazdálkodási rendszerének hiányosságaira a Gazdasági Bizottság és a kincstári biztos is több ízben felhívta a figyelmet. Ennek megfelelően a Gazdasági Bizottság határozatban, a kincstári biztos pedig a 6/2010. sz. utasításában kötelezte az Egyetem vezetését a vagyongazdálkodás, és ezen belül az ingatlangazdálkodás egységes rendszerének kialakítására.
A különböző projektek eredményeként számos új ingatlanra tettünk vagy fogunk szert tenni, több ingatlanunk jelentős felújításon ment keresztül, számos esetben jelentős átalakítások vagy felújítások előtt állunk. A PTE ingatlan portfoliójának változása a közelmúltban jellegét tekintve alapvetően extenzív volt. A meglévő ingatlanok egy részének teljes vagy részleges felújítása mellett, az egymás mellett futó nagy projektek eredményeképp büszkék lehetünk arra, hogy korszerű, új ingatlanokra tettünk – vagy reményeink szerint teszünk – szert. Ezek az önmagukban örömteli tények jelentős költségvetési többletkiadásokat indukáltak mind egyetemi, mind egység szinten. Ezzel szemben állnak azok a tények, hogy
 • a jelenlegi helyzetben nem számolhatunk a szükségleteinknek megfelelő állami finanszírozási expanzióval és
 • az is erősen kétséges, hogy a saját bevételeink ilyen célokra felhasználható része kellően dinamikusan fog növekedni.
 
A felújítások és korszerű új ingatlanok mellett az elmúlt években használatunkba kerültek vagy maradtak olyan funkciótlan létesítmények is, amelyeket vagy jelentős fenntartási terhekkel vagy inaktív, feleslegesen lekötött tőkeként cipelünk magunkkal. Ha lehet, meg kell találni annak a módját, hogy ezek az inaktív javak folyamatos vagy egyszeri bevételt generáljanak, de ha erre nincs mód, akkor arra kell törekednünk, hogy a velük járó terheket elimináljuk, azaz kikerüljenek a portfoliónkból.
A finanszírozás jelenlegi és várható általános nehézségei mellett ingatlangazdálkodásunkat belső feszültségek is terhelik. Nem minden esetben egyértelműen eldöntött, és ezért a költségvetés tervezése, illetve végrehajtása során folyamatos vitákhoz vezet, az egyes ingatlanok státuszának tisztázatlansága. Nincsenek minden esetben egyértelműen és világosan elkülönítve azok az ingatlanok, vagy ingatlanrészek, amelyek egy meghatározott egységhez köthetők és azok, amelyeket az egész Egyetem igényeinek kiszolgálását szolgálják.
A következő év fontos feladata az ingatlangazdálkodási koncepció megvalósítása. Várhatóan a 2011. év első féléve során kiépül az a számítógépes rendszer, amely a PTE ingatlanállományának műszaki, gazdasági és esetleg térinformatikai jellegű felmérését fogja tartalmazni. Erre alapozva elkészül a Szenátus által elfogadott koncepcióban megfogalmazott komplex hasznosítási stratégia.
A PTE Stratégiai Terve megfogalmazásának előkészületei
Az év utolsó negyedévében elindultak az Egyetem új stratégiai tervének elkészítését megalapozó folyamatok is. Noha tisztában vagyunk vele, hogy a stratégiai terv mielőbbi elkészítésére rendkívül nagy szükség van, úgy véljük, hogy a folyamatot a jelenlegi körülmények között nem szabad siettetni. A következő félévben olyan külső változások váratók, amelyek alapvetően determinálják az egyetemi stratégia lehetséges kereteit és irányait. A Parlament minden bizonnyal új felsőoktatási törvényt fog elfogadni, amely az eddig megismert és erősen vitatott koncepció ismeretében radikális, a stratégiai dimenzióinkat is érintő változásokat fog jelenteni az oktatástól kezdve a kutatási feltételeken át egészen a finanszírozásig. Hasonlóképp radikális, de eleddig részleteiben pontosan meg nem fogalmazott változások várhatók az Egyetem gazdálkodását alapvetően meghatározó egészségügyi rendszer működésében és finanszírozásában is. Az ezen a két területen várható nagymértékű változások pontos ismerete nélkül a stratégiakészítés végrehajtási fázisa nem látszik időszerűnek. Mindezek ellenére fontosnak tartjuk azoknak a stratégiakészítés-módszertani folyamatoknak a kialakítását, amelyek a tényleges munka kereteit jelölik ki. Ennek megfelelően várhatóan február végére elkészül az Egyetem metastratégiája.
A Tudásközpont
A Tudásközpont műszaki átvétele és működésének megkezdése érdekében elengedhetetlen volt a Tudásközpont Kft. megalapítása. Ennek megvalósítása kapcsán előterjesztés készült a GT és a Szenátus számára, amelyet mindkét testület egyhangúlag elfogadott. A Kft működését – hasonlóan a többi egyetemi tulajdonban álló gazdasági társasághoz - a gazdasági és stratégiai rektorhelyettes felügyeli, illetve részt vesz mindazokban a hosszadalmas és igen körülményes egyeztetéseken, amelyek az Egyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között a társasház megalapításához, illetve a költségek felosztásához szükséges szerződések kapcsán folynak.
A Zsolnay projekt
A Zsolnay projekt megvalósítása terén jelentős előrelépést hozott az a szerződés, amelyben az Egyetem a Várossal megegyezve tisztázta a bérleti díjakat. Az Egyetem által a megvalósítási tanulmányban tervezett bérleti díj összegét nagyságrendekkel sikerült csökkenteni. Mindez korántsem jelenti a Zsolnay Negyeddel kapcsolatos problémák teljes megoldását. Folyamatos munkát igényel azoknak a szándékoknak a semlegesítése, amelyek során a beruházó – elsősorban takarékossági okokból - az Egyetem érdekeit sértve változtatásokat kíván végrehajtani a kiviteli terveken. Ezeket a törekvéseket mindeddig maradéktalanul sikerült leszerelni. Az elkövetkezendő időszakban igen komoly munkát fog jelenteni a bérbeadó és az Egyetem közötti szolgáltatási, használati és költségviszonyok részletes tisztázása és a feltételek szerződésbe öntése. Hasonlóképp jelentős időráfordítást fog követelni a két érintett Kar költözési feltételeinek és az ehhez kapcsolódó finanszírozási problémáknak a megoldása.
Gazdasági társaságok
Fontos és összetett munka az Egyetem tulajdonában vagy társtulajdonában álló társaságok felügyelete. A társaságok egy része különösebb gond nélkül működik, vannak azonban olyanok, amelyeknek működése nem teljesen áttekinthető (ISZE Kft.; DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt.; PEIIK Zrt.). Ez utóbbi társaságok ügyvezetésével és esetleges társtulajdonosaival folyamatos egyeztetést folytatunk a gazdálkodási nehézségek feltárása céljából. A társaságok rendes tag- illetve közgyűlésein a megfelelő fórumokon egyeztetett, az Egyetem érdekeit és cégek gazdálkodásának átláthatóságát szolgáló határozati javaslatokat kívánok előterjeszteni. Ez a látszat ellenére egyáltalán nem egyszerű, hiszen az egyetem több esetben is csak kis tulajdoni hányaddal rendelkező szereplője a döntéseknek.
Minőségbiztosítás
Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének irányítása és felügyelete is a rektori vezetés feladatkörébe tartozik. Ez a ma gyakran nem eléggé komolyan kezelt és háttérbe szoruló terület számos szempontból, de különösen az Egyetem akkreditációja szempontjából igen fontos. Ennek érdekében részben kialakításra kerültek vagy kerülnek a megfelelő intézményi szervezeti keretek és elkészültek, vagy rövid időn belül el fognak készülni a következő dokumentumok:
 • A PTE stratégiájának megvalósításához illeszkedő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és működtetése. Az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer alapelvei.
 • A szervezeti egység minőségbiztosítási rendszerének szervezete. Minőségbiztosítási bizottságok és tevékenységük; minőségbiztosítás szervezete, személyi állománya.
 • A rendszer dokumentációja: minőségbiztosítási kézikönyv, az éves értékelések stb.
 • A működés és az eredményesség értékelési rendszere. Adatgyűjtések, elégedettség mérések és elemzések a folyamat érintettjei véleményéről, illetve az ezek alapján történő beavatkozások.
 
Zárszó
 
A vezetés sok-sok, az Egyetemért tenni akaró és tudó egyetemi polgárral együttműködve az elmúlt fél évben áttekintette az Egyetem működésének legfontosabb területeit, feltárta az azokon mutatkozó nehézségeket, számba vette a gyengeségeket és az erősségeket. A gazdasági főigazgatói és a hivatalvezetői pályázati eljárás sikeres lezárásával befejeződik a vezetés kialakulásának korszaka, a nehézségek és a hiányosságok ismeretében kezdetét veszi valamennyi területen az átfogó konszolidáció, a helyenként szükséges struktúra-váltás, amelyek eredményeképpen egy sikeres, önmagában bízó Egyetem polgárai lehetünk az elkövetkező években mindannyian. A pozitív irányú változások tekintetében 2011 meghatározó év lesz, mondhatnánk úgy is, hogy a változások kulcs-éve.
 
 
Pécs, 2011. február 17.                                                    dr. Bódis József sk.
                                                                                               rektor