Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Szenátusi napló 2011 február 10
2011.02.20. | Comments: 0     
Poll
Other news

A PTE Szenátusa soros ülésére február 10-én került sor a Rektori Hivatal Tanácstermében. Bódis József rektor napirend előtt üdvözölte az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat újonnan megválasztott szenátorait.

 A rektor bejelentette, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én Szent-Györgyi Albert-díj kitüntetésben részesült dr. Sulyok Endre, az ETK egyetemi tanára; posztumusz Szent-Györgyi Albert-díjat adományoztak a közelmúltban elhunyt Zsolnai Józsefnek, aki a jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének igazgatója volt; Kiss Árpád-díj kitüntetésben részesült dr. Forray R. Katalin, a BTK Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára; január 19-én Mészöly Miklós Emlékplakettet vehetett át dr. N. Horváth Béla, az IGYFK főigazgatója.
 
A rektor tudatta, hogy Dr. Kézdi Balázs, a BTK professor emeritusa életének 73. évében, 2010. december 31-én, Dr. Tóth Tibor, a FEEK egyetemi tanára pedig életének 70. évében, 2011. február 3-án elhunyt. A szenátorok néma felállással emlékeztek az eltávozottakra.

Az egyetemi életpálya csúcsa a professzori cím, komolyan kell venni.” – előlegezte meg a szenátorok megfontolt döntését a rektor, mely során az egyetemi tanárok, majd főiskolai docensek kinevezéseinek kezdeményezéseiről döntöttek.

A szenátorok ezután megszavazták a dr. Barthó Loránd (ÁOK) és dr. László János (BTK) Szilárd Leó professzori ösztöndíj intézményi jelöltjeire tett javaslatot. A PTE Gazdasági Tanácsának új, a Szenátus által delegált tagjainak megválasztották a három jelöltet: Zeller Gyula rektorhelyettest, Kovács Árpádot, az ÁSZ volt elnökét és Fülöp Péter ifjúsági titkárt. Urbán Katalin a módosított Ftv. 152/A § –ának, 1. pontjára hivatkozva elmondta: a nem az egyetem által delegált tagok még hiányoznak.

A PTE Szenátusa egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kollégiumi Bizottság két, a Külügyi Bizottság egy, a Gazdasági, Beruházási és Fejlesztési Bizottság egy, az Oktatási és Kredit Bizottság két, valamint a Pedagógusképzési Koordinációs Központ két tagjának cseréjét.

Kovács L. Gábor rektorhelyettes felhívta az egybegyűltek figyelmét arra, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis feltöltését rektori utasítással biztosítják. A MTMT rugalmatlansága kapcsán felvetett kritikákat a rektor a Szenátus nevében jelezni fogja az adatbázis országos irányítójának.

A következő szenátusi ülés időpontja: február 24.