Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Újévi köszöntő
2011.01.08. | Comments: 1     
Poll
Other news

„A Pécsi Tudományegyetem fennállásának talán legnehezebb napjait éli…” kezdtem köszöntőmet 2010. július 1-én, melyet beiktatásom alkalmából írtam és küldtem el minden egyetemi polgárnak. Fél év távlatában, január első napjaiban az ember elkészíti az elmúlt időszakról szóló számadását, visszatekint. Teszi mindezt azzal a céllal, hogy legyen miből építkeznie az éppen csak megkezdődött évben. Nincs ez másképp velem sem. Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel gondolataimat.

Megjegyzem, a 2011-es év első rendes Szenátusi Ülésén részletes, hivatalos beszámolót terjeszt elő az egyetemi vezetés, valamint akkor vázoljuk a következő év legfontosabb feladatait. Ennek elfogadását követően az egész anyagot minden egyetemi polgárhoz eljuttatjuk, illetve a Rektori Fórumon is közzé tesszük.

 

2010 fordulatos, eseményekben gazdag év volt a Pécsi Tudományegyetem számára, amely során Egyetemünk több mint 200 tudományos és kulturális rendezvénnyel tette színessé és tartalmassá az EKF programokat, valamint új létesítménnyel gazdagodott: használatba vehettük a Tudásközpontot. Intézményünk olyan neves vendégeket fogadott, mint Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, vagy Jane Goodall. Elmondhatjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem a nemzetközi tudományos, felsőoktatás-politikai és diplomáciai figyelem középpontjába került sikeres nemzetközi konferenciáinknak, a beiskolázott nemzetközi hallgatók jelentős számának, valamint a látványos nemzetközi együttműködéseinknek köszönhetően. Örömmel tapasztaltuk, hogy Pécs Város vezetésével – a korábbi nehézkes kapcsolat helyett – szoros, egymást segítő együttműködés alakult ki.

 

Sajnos negatív eseményekkel is meg kellett küzdenünk, gondoljunk csak a PTE-t a múlt nyár elején megrázó botrányra és nehéz, bár folyamatosan stabilizálódó gazdasági helyzetünkre. Mindezek ellenére júliusi köszöntőmben fontosnak tartottam megfogalmazni, hogy „nem mondhatunk le olyan stratégiai céljainkról, mint:

 

1. az Egyetem morális önbecsülésének és etikai normáinak visszaállítása,

2. gazdasági stabilitás megteremtése és a stabil működés feltételeinek folyamatos fenntartása,

3. kutató egyetem forrás és cím elnyerése,

4. rövidtávon visszakerülni az ország első öt legjobb egyeteme közé.”

 

Mély meggyőződéssel írtam azt, hogy „Ha ezekről a célokról lemondunk, lemondunk arról is, hogy valaha visszakerüljünk a legjobb egyetemek közé. Ha ezekről lemondunk, lemondunk elődeink, valamint sok-sok tisztességes oktató, kutató és hallgató eddigi munkájáról és eredményéről. Ha ezekről lemondunk, lemondunk önbecsülésünkről, lemondunk a jövőbe vetett hitünkről és lemondunk mindenről, ami pécsi és egyetemi.” Világos, hogy az elmúlt fél év történéseit a megfogalmazott célok tükrében kell szemlélnünk. Nézzük sorjában.

 

1. A korábban leállított pályázatainkat (TIOP) reaktiváltuk, megkötöttük a támogatói szerződéseket, jelenleg a közbeszerzések kiírása van napirenden. A Science Building projekt eredeti határidejét módosíttattuk, és így realitássá válhat a megvalósítása. A hatóságokkal együttműködve folyik a gazdasági-pénzügyi szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések meghozatala. Független bizottság vizsgálja a korábbi időszak vezetési hibáit, a tanulságok levonása napirenden van. Megkötöttük az új kollektív szerződést. Birtokba vettük a felújított UNIV Kollégiumot, az új Rektori Hivatalt, valamint a Tudásközpontot, mely utóbbi koncepciójában és tervezésében is a XXI. századot tükrözi, s népszerűsége minden korábbi várakozást felülmúl. Remélhetően a Művészeti Kar és a Bölcsészettudományi Kar egy része már 2011-ben beköltözhet a Zsolnay Negyedbe. Míg az év első felét döntően negatív sajtó-kommunikáció jellemezte Egyetemünkkel kapcsolatban, addig fentebb sorolt eredményeink és professzionális szakemberek bevonása révén sikerült megfordítanunk ezt a tendenciát.

 

2. Nagy értékű szerződéseinket átvizsgáltuk, a PTE számára hátrányosak jelentős részét felmondtuk (mindezek értéke mintegy 500 millió Ft), illetve továbbiak felbontása van folyamatban. A központi irányítás létszámát több mint száz fővel csökkentettük. Többszörös konzultációt követően elkészítettük az Egyetem 2011-re vonatkozó gazdálkodási irányelveit, melyet a Szenátus elfogadott. A Kincstár és a Minisztérium közreműködésével elkészítettünk és elfogadtunk egy pénzügyi konszolidációs tervet, melyet részarányosan teljesítettünk. Készül az Egyetem új stratégiai terve is, amelynek kialakítása során a gazdálkodás helyzetének javítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk az új felsőoktatási törvény által hozott, Egyetemünk stratégiai dimenzióit is érintő változtatásokra, az oktatástól kezdve a kutatási feltételeken át egészen a finanszírozásig. Ezek alapján ki kell dolgoznunk az Egyetem strukturális átalakításának koncepcióját.

 

3. A kutató egyetemi cím a jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében két év múlva pályázható, de ebben az új felsőoktatási törvény minden valószínűség szerint változást hoz. Hogy a hátrányunkat addig is mérsékeljük, illetve a következő alkalomra jó eséllyel felkészüljünk, sikerült elérnünk, hogy a pályázat anyagi hátterét jelentő pályázatokat (TÁMOP, TIOP) ismételten kiírják. A kiírást követően ismételten pályáztunk, a TIOP-ot elnyertünk (ez mintegy 1 milliárd forint forrást jelent műszer-beszerzésre), a TÁMOP-ot nagy nehézségek árán sikerült befogadtatni. Fontos megemlíteni, hogy megkezdődött a PTE kutatásfejlesztési és innovációs stratégiájának elkészítése, melyre ebben a formában a magyarországi egyetemek közül elsőként vállalkozott intézményünk.

 

4. A Pécsi Tudományegyetem jövőképének meghatározó eleme, hogy mennyire vagyunk versenyképes és vonzó felsőoktatási intézmény. Örömteli, hogy továbbra is megtartottuk országos 4. helyünket a felvett hallgatók létszáma alapján. Csak néhány szám érdekességként: 18.880 fiatal jelentkezett Egyetemünkre, ebből 8.611-en folytatják Pécsett tanulmányaikat. Mindemellett 2010-ben a PTE sajnos lejjebb csúszott a felsőoktatási intézmények rangsorában, ezért 2011-ben kiemelt feladatunk, hogy ezen a helyzeten közös összefogással, minőségi munkával változtassunk.

 Felvételizők várják az eredményeket a Széchenyi téren

Összességében úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok során végbement változások révén jelentősen javult Egyetemünk megítélése és nagy lépést tettünk jó hírünk helyreállítása érdekében. Az eddigi munka jellegét tekintve inkább tűzoltásnak nevezhető, továbbá a 2011-es év előkészítését jelentette. A 2011-es évben a további gazdasági-pénzügyi konszolidációt, az új törvény szellemében előkészített és végrehajtott struktúraváltást, és PTE presztízsének emelését kell véghez vinnünk. Nehéz, nem éppen fájdalommentes volt a munka kezdete, de van alap, amire építkezni lehet. Érdekes tapasztalat, hogy sokszor nem az unalomig hangoztatott külső tényezők okozzák a legnagyobb problémát, hanem az, hogy egyébként okos és ambiciózus kollégák képességeiket nem Egyetemünk hasznára kamatoztatják, hanem hozzájárulnak a meglévő problémák elmélyítéséhez. Mindezek miatt a mai helyzetben felértékelődik minden szintű vezetői tevékenység, s a tervezett struktúraváltás is ezt a célt kívánja szolgálni.

 

A 2011-es év kezdetén kérem minden, a Pécsi Tudományegyetem jövőjéért felelősséget érző egyetemi polgár aktív munkáját és támogatását, s egyben szeretném megköszönni az Önök áldozatos tevékenységét.

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Munkatársnak és Hallgatónak sikeres, örömteli pillanatokkal teli Új Esztendőt!

(A fotók az UnivPécs munkatársait, illetve Borbás Mátyást (Stop.hu) dicsérik)

Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:

 

Bódis József

rektor

 

Comments
Stemler Miklós 2011.03.28.

 Ács Dezsőné e-mailben érkezett hozzászólása: 

 

"Igen tisztelt Dr. Bódis József Rektor Úr!

 

Örömmel tölt el, hogy egyetemünkön jó irányú fejlődés indult el, és hogy a rendezvényeknek én is részese lehettem.

 

Szívélyes üdvözlettel: Ács Dezsőné"