Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
Rektori hírlevél - 2010 december
2010.12.17. | Comments: 1     
Poll
Other news

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Kedves Dolgozók, Hallgatók és Oktatók! Az év vége felé is rengeteg fontos és izgalmas esemény történt a Pécsi Tudományegyetemen, legyen szó akár Jane Goodall látogatásáról, akár a felsőoktatási törvény tervezetről lefolytatott konzultációról, akár Pécs hivatalos egyetemvárossá válásáról, nem beszélve az Egészségtudományi Kar alapításának 20 éves évfordulójáról. Ezeket foglalom össze röviden soron következő hírlevelemben.

Mind a Pécsi Tudományegyetem, mind az egész magyar felsőoktatás jövőjét nagyban meghatározza az új felsőoktatási törvény, amely koncepcióját november elején hozta nyilvánosságra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Annak érdekében, hogy minél jobb törvény szabályozás szülessen, Egyetemünkön átfogó konzultációt folytattunk le a tervezetről: a szöveget alaposan megtárgyalták az egyes karok, szervezeti egységek, sok értékes hozzászólás, javaslat érkezett a Rektori Fórumon meghirdetett online vitában, és több száz fő vett részt az élő hallgatói fórumon. A véleményeket, javaslatokat a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa által elfogadott hivatalos egyetemi állásfoglalásban foglaltuk össze, és mindezt eljuttattuk Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak.

 

Újra van kollektív szerződés a Pécsi Tudományegyetemen, miután az új kontraktust november 15-én aláírtuk a szakszervezeti vezetőkkel. A szerződés elfogadását több hónapos egyeztetés előzte meg, amely során az érdekképviseletek végig konstruktív módon, reális igényekkel léptek fel. A két fél nyitott hozzá állásának köszönhetően az új megállapodás mind a Pécsi Tudományegyetem, mind a dolgozók érdekeit szem előtt tartja, és hozzájárul ahhoz, hogy Egyetemünkön jó légkörben, hatékonyan folyjon tovább a munka. A kollektív szerződést legalább évente elővesszük, aktualizáljuk majd.

Egyetemünk meghívására november 12-13-án Pécsre látogatott Jane Goodall, a világhírű etológus, főemlőskutató és ENSZ békenagykövet. Jane Goodall, aki a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora is egyben, a Tudásközpontban telt ház előtt tartott hatalmas sikerű előadást. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mindannyian felelősek vagyunk a környezetünkért. A kutató beszélt a Roots&Shoots (Rügyek és Gyökerek) programról is, melyet 20 éve hozott létre. Úgy gondolja, hogy a fiatalok képesek a világot jobbá tenni, és mára 125 országában vannak Roots&Shoots csoportok óvodástól az egyetemi szintig, több helyen még a börtönökben is. Ezeken a csoportokon keresztül juthat el az üzenet az emberekhez: minden nap tehetünk valamit, hogy ökológiai lábnyomunk minél könnyebb és kisebb legyen.


Pécs hivatalosan is egyetemvárossá vált, miután beiskolázási kampányunk megnyitóján átadtam Páva Zsolt polgármester úrnak azt a Pécs egyetemváros táblát, amely társai kikerülnek majd a városhatárt jelző Pécs táblák mellé. A leendő hallgatókat ez alkalommal is egy online játék keretében invitáljuk Egyetemünkre; a játék nyertese a város felajánlásából három éven keresztül ingyen használhatja majd a pécsi tömegközlekedést. A Pécsi Tudományegyetem helyt állt az elmúlt évek felvételi versenyében; célunk, hogy a jövőben még többen jelöljék meg első helyen a PTE-t.


 

November 4-én ünnepi szenátusi ülésen ünnepeltük a Tudomány Napját, és ennek keretében új díszdoktori címeket adományoztunk azoknak a személyiségeknek, akik több évtizedes kiemelkedő szakmai karrierjük során komoly szolgálatot tettek Egyetemünk számára. Idén Barry Hilary és Valentine Topping vehette át a honoris causa doktori címmel járó díszoklevelet és professzori talárt.

November 26-án volt egy esztendeje annak, hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója, Dékány Miklós egy lövöldöző áldozatául esett. A tragikus esemény egy éves évfordulóján a Pécsi Tudományegyetem vezetősége és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megemlékezést tartott, melynek keretében emléktáblát avattunk a PTE ÁOK Biofizikai Intézet falán, majd az este folyamán hallgatói gyertyagyújtásra került sor a lövöldözés helyszínén.

– „Múltunkból táplálkozunk, arra építjük jövőnket” – e szavakkal nyitotta meg Komlósi László rektorhelyettes az Egyetemtörténeti Kiállítást november 17-én. A Pécsi Tudományegyetem szeretné az elődök emlékét méltóképp ápolni, ezért olyan tárlatot hoztunk létre, mely öt szekcióban mutatja be az egyetem történetét egészen napjainkig. A kiállítás különlegessége, hogy interaktív formában mutatja be az intézmény fejlődését, így a látogatók maguk is részeseivé válhatnak az egyetem múltbéli történéseinek.

Amerikai, közép- és kelet-európai egyetemek részvételével jött létre a rendszerváltozást követően az Egyetemek a Demokráciáért Szövetség (Alliance of Universities for Democracy – röviden: AUDEM), mely 21. éves konferenciáját egyetemünk közreműködésével Pécsett rendezte meg november 14–16. között. A középpontban a válság miatt bekövetkezett, felsőoktatást is érintő változások álltak olyan, mindenki számára aktuális témákat érintve, mint a krízis okozta társadalmi kihívások, az egyetemek demokratikus fejlődése, az oktatás nemzetközivé válása.

December nyolcadikán került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem hagyományos sajtószalonja, amelyre a média képviselő mellett Egyetemünk azon polgárai is jelen voltak, akik teljesítményükkel állami és városi kitüntetést érdemeltek ki. Idén is átadásra került a Pécsi Tudományegyetem sajtódíja, amelyet ez alkalommal Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló újságírója, a Pécsi Campus korábbi főszerkesztője érdemelt ki.

– Meghitt hangulatban emlékezett meg alapításának 20. évfordulójáról az Egészségtudományi Kar (ETK) 2010. december 10-én. A Kar hazai és nemzetközi elismertségét mutatja, hogy az ünnepséget magas rangú hazai és külföldi vendégek is megtiszteltek részvételükkel. A regionális hálózattal és több megyében működő képzési központtal működő ETK kiemelt szerepet játszik az egészségtudomány magyarországi elfogadtatásában.

Bár közeledik az év vége, Egyetemünkön nem állt meg a munka: a Szenátus december 16-án megtárgyalta és elfogadta a PTE jövőbeni gazdálkodási irányelveit, amelyek révén átláthatóbb és gazdaságosabb lehet a Pécsi Tudományegyetem működése.

(A képek az UnivPécs munkatársait dicsérik)

Ennyiben kívántam röviden összefoglalni a közelmúlt történéseit. Kérem, továbbra is tiszteljenek meg észrevételeikkel, javaslataikkal, s főként tevékeny közreműködésükkel.

Dr. Bódis József

rektor

Comments
Jankovits László 2011.03.01.

Tisztelt Rektor Úr!

Nehéz elsőnek megszólalni, ugyanakkor akár a hízelgés ódiumát is vállalva szeretném elmondani, hogy az első átolvasás után is látszik, hogy az Egyetem vezetése átgondolt, az egyetem jövőjét illetően is reményt adó beszámolót tett le az asztalra.

Jankovits László